Roelfsema, Miek

Miek Roelfsema-van der Wissel studeerde geschiedenis in Grönning en promoveerde in april 2006 op eigen initiatief tot doctor in de Medische Wetenschappen. De titel van heur proefschrift luidde: De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859.

Vanaf 1818 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid als particuliere instelling in de omgeving van Vledder, in de Ommerschans en in Veenhuizen landbouwkoloniën voor de opvang van bedelaars en wezen.
Om de koloniën te kunnen bevolken werd de Maatschappij echter gedwongen om ook arbeidsongeschikte personen op te nemen. Voor deze veelal verwaarloosde en ziekelijke kolonisten bleek goede medische zorg onmisbaar te zijn. Dit leidde tot de opbouw van een strak georganiseerde en veelzijdige medische dienst, wat echter wel met de nodige problemen gepaard ging.
De aanwezigheid van veel archiefmateriaal maakte het mogelijk om een totaalbeeld van deze koloniale gezondheidszorg te schetsen, waarbij de verschillende aspecten chronologisch, gedetailleerd en vooral verhalend zijn weergegeven. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de 'Veenhuizense oogziekte'.

 Publicatie

 

  • Ziekte en Zorg. De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859. (Het Drentse Boek)