Siebering, Rieks (1941)

Rieks Siebering is in 1941 geboren in Nei-Baoling. Net as zien pap is e in 't underwies terechtkommen. Hij hef virtig jaor warkt as leraor in 't speciaol onderwies. Noe is e met pensioen.
Rieks woont al jaoren met zien vrouw in Hollaandscheveld. Lezen en belangstelling veur literatuur is hum van jongs of an bijbraacht deur zien pap. Rutger Kopland, Cees Buddingh, Hugo Claus en Lucebert binnen zien favorieten.
Hij komp pas in de kunde met de Drèentse schrieverij in de jaoren tachtig, as e met zien gezondheid in de knooi kommen is en in 't zeeikenhoes terechtkomp. Eein zeg tegen hum dat e zien deeipste geveuilens op moet schrieven in de taol waor of e ok in dreumt. As e dan ok nog 't boouk Achter oen ogen van Marga Kool kedo kreg en lezen hef, wet Rieks dat hij in zien eigen Zuudwest-Dreints schrieven moet.
In 1986 hef Rieks Siebering debuteerd in Roet. In 1988 is zien eerste bundel In de varte giet de harmonie veurbij verschenen bij Stichting het Drentse Boek.
In 1989 kreeg e de Reyer Onno van Ettingenpries. In 1992 verschient de bundel An een bevreuren riviere. Daornao begunt Siebering ok proza te schrieven. In 1996 komp de novelle Asof het zummer is oet en in 2001 de verhaolenbundel Stromen deur leeg laand.
Rieks hef hum op veul fronten inzet veur de Drèentse taol. Hij hef dat daon in zien VARA-café, een cultureel-politiek praotpregramma, deur zien bestuursfunctie bij Het Drentse Boek en bij Taal an Tafel in Veeningen.
Zien gedichten binnen meeisttied niet zo makkelk te begriepen. Je moeten ze een maol of wat lezen. 't Binnen vrije varzen, de dichter wil op 't geveuil 't goeie woord op de goeie stee zetten. In veul van zien liefdesgedichten hef e een koppel kosmische begrippen neudig, zoas zee, stromen en golven, om de haost mystieke eeinwording met de leeifste te beschrieven. Zölfmoord en dood binnen ok anwezig in Siebering zien poëzie. En daormet benauwdigheid veur allennig weden en gek worden.

Stichter (2001) van Multu Culturele Rijkdom die optredens van allochtone en autochtone schrievers verzorgt en van de warkgroep Publicatie Allochtone Landgenoten die as in 2002 een eerste bundel leut verschienen.

Veur zien grote verdiensten veur de Drentse Taol hef Rieks in 2007 het eretieken van het Huus van de Taol kregen.

 

Boekpublicaties:

  • In de varte giet de harmonie veurbij (poëzie, Zuudwolde 1988),
  • An een bevreuren riviere (poëzie, Zuudwolde 1992),
  • enkele bibliofiele uutgaven bij De Klenckepers,
  • de roman Asof het zummer is (Zuudwolde 1996),
  • Stromen deur leeg laand (verhalen, Zuudwolde 2001).
  • Verjaag met mij de rikken van mien laand (gedichten, Beilen 2018)

In opdracht van Stichting Drentse Taol is van Rieks Siebering een schrieverspetret op DVD maakt.

 

Op pad

toch is morreng nei liefste, zölfs straks al
en daor bin ik nog nooit ewest
ongeschreven verlangens heb ik um der
hen te gaon

ik leve nou, an de greinzen van veurbij
bewegen is verlaoten van verleden tied
het begun van de ruumte naor
oneindigheid

 

Geboren

ik had het al
zo vake an de zee ezegd
seins schrouwend
seins zonder woorden
zachte as muziek
altied
scheuf de zee dan op mij an
gung open
en umsleut mij vaster
onder, boven en opzied
wij waren stiekem samen
speulend rerend
drievend

ikke en de zee

hef hij oe
mien verhaal verteld
of is oen lief
uut hetzölfde water geboren

Oet: In de varte giet de harmonie veurbij
 

Nocturne

vandage
hef de zunne uut mien dreumen
heur veur mij neer evleid

heur kleren börg
ze
stuk veur stuk
as alle schaduw achter heur lief

mien vingers en mien ogen
vöchten um veurrang
dunne wenkbrauwbogen
ogen - mond - heur schoot

ze meuk de eerde warm
zwiet prikte
met de zunne zo nao

ik heur de wiend in mien oren
en oen aodem in mien bloed

Oet: In de varte giet de harmonie veurbij
 

het kiend

onzeker kiekend
heur aodem heurbaar:
brochitis, asthma
bange lucht
moe, frommelt
onbegriepend
dom en zwiegend
wat met heur haanden
verpropt een zakdoek
in de buse
van heur neie jasse

ik wete
mien gepraot vlög
alles wied veurbij
moe knikt maar wat
en kek
ik kan het ok niet hölpen
ik bin net zo'n kiend as zij

Incest

de ongespreuken woorden drupt
as water langs de muren
in dat huus
waor zwiegen hangen blef
as een vergissing
van de taal

't stinkt muf
as zwiegen
in oen nekke drupt

 

zummer

umdat
er gien begun anzit
liekt der ok gien ende
an te komen

liekt het wel

het was al aovend
en zummer
altied valt het weer samen
zummer en een jaorenlange nacht

ik was onderwege
worde as de bewegens
worde bewegens
balanceren in bewegen
bij oe wezen is stillestaon

Oet: Scheupers van de taol