Bruins, Janny (1955)

Janny Bruins is op 11 december 1955 in Raol geboren. Ze hef veer oldere zusters. In heur eigen dörp gung ze naor de legere school en naor de MAVO. Ze begunde in 1974 te warken bij het Drents Centrum veur Jeugd en Jongerwark in Börger, waor ze receptietaoken oetvoerde en diels de sikketaoriële understeuning dee veur de Plattelands Jongeren Gemeenschap Drenthe. Nao anderhalf jaor kwam der een vacature bij de Stichting Opbouw Drenthe in Assen. Ze solliciteerde en weur annummen as sikketaresse veur het oldern- en accommodaotiewark in Drenthe. Opbouw Drenthe mus in 1994 fuseren en heette van die tied of STAMM, met in 2004 de toevoeging Centrum veur Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe der aachter. Janny bleef der warken en ondersteunde verscheiden underdelen van het wark in de organisaotie.    

In 1979 is ze trouwd, saomen kregen ze een zeun. In 1994 hef ze naost heur baon en de opvoeding van heur kind deur zölfstudie de opleiding PR en Veurlichting daon. Sinds ze die opleiding ofrond hef, was ze tot 2009 as communicaotsiemetwarker gangs bij STAMM CMO Drenthe in Assen. Um bedriefseconomische redens weur heur baon in dat  jaor opheven. Vanof die tied is ze gangs met allerlei vrijwilligerswark, zoas keurnoot van het Huus van de Taol, maor ok op aander maotschappelijk terrein zet ze zuch vrijwillig in.

Op de middelbaore school begunde ze Nederlandse gedichies te schrieven. In 1986 dee ze met an de Drentse spellingcursus die op Radio Noord geven weur deur Marga Kool en Martin Koster. Schrief is een gedicht of verhaol, was de opdracht as ofsluting van de cursus. In de categorie ‘gedichten' wun ze de darde pries. De jury rikkemedeerde an um de gedichten is naor de blaoden Oeze Volk en Roet te sturen. Oeze Volk hef heur bijdraoge plaotst en zo begunde heur schrieverij in het Drèents. Schrieven mag Janny Bruins geern doon. Veur de opvolger van het maodblad ‘Drenthe', ‘Drenthe Totaol' hef ze verscheidene jaoren interviews schreven in 't Nederlaands. Gangs wezen met taol (Nederlaands of Drents), döt ze geern en met veul gevuul.

De leefde veur het Drèents hef ze van hoes oet metkregen. ‘Het zit in mien genen', zeg ze daor zölf over. Heur olders hebben ok jaoren in de woordenbookgroep van Raol van Dr. G.H. Kocks zeten.

Mèensen doot nogal is een beroop op heur hoej ‘het Drèents schrieven moot. Niet elkeneen wet hoej de spellingsregels hanteren moot. Janny helpt heur daor dan geern met.

Met het verschienen van de bundel ‘Weerdevol moment' op 9 november 2007 geet ‘n lang gekoesterde wèens in vervulling. Schrieverij over gewone dingen in 't leven: die de draod van het leven weergef, herkenning op kan ropen en heel togankelijk is.

Weerdevol moment

'k Vuul zien aodem in mien gezicht
met zien kop op mien aarm
lig we stief tegen mekaor an

Hij kek naor mij en laacht
heldere blauwe ogen hef e
genoegelijk lig we in berre


Hij wil nog wat zeggen
'k leg de vinger op mien mond
nee, nee nou niet meer

Nog één dikke smok
dan gaow slaopen
welterusten mien kind

Bestempeld

Je zult maor een eui wezen
en je hebt lekker vrijd
dan loop je veur aop
met zun vlek in de wei

De ram met 'n stempelkussen
hef zien mark achterlaoten
zodat elkeneen kan zeen
waj saomen hebt daon

Wichter bint gelukkig niet as euigies
want bij heur kan der gieneen
an de boetenkaant van 't vel
heur gekleurde stempels zeen

Gewichtige zaok

't Medel is der oet
de spegel lat
het welig gegruide lichaom
venienig van
boven tot under zeen

Het rek oet ‘t vel
rillen rond het lief
meedogenloze schaol
blievende stried
in gewichtige zaok

Deef in de naacht

Een wasrek in de aovend
duustere schimmen op 'n rij
de naacht waokt over 't witgood

Een wasrek in de mörgen
mèenselijke hulsels an de lien
de zun toont 't textiel

Eén knipper is zien plicht niet nakommen
een pikante, kaanten bh
hef e metgeven an de naacht