Kuik, Jan (1915-2003)

Jan Kuik is geboren in 1915 (27 mei) in de buurt van Essen in het Ruhrgebied. Zien pap was een boerenzeun oet Holthe bij Beilen, die as vrijgezelle ‘gastarbeider' umstreeks 1900 hen de kolenmienen in Duutsland gaon was, omreden der te weinig wark was op de boerderij in Holthe. Nao 8 jaor Duutsland trouwd'e met een wicht oet Wiester. Zie hebt toen nog weer 8 jaor in Duutsland woond en daor bint veer kinder geboren, waor Jan Kuik de leste van was.

Toen Jan Kuik 1 jaor old was, is het gezin weerum gaon naor Drenthe (tiedens de Eerste Wereldoorlog): eerst naor Beilen en in 1917 naor Zwiggelte (bij Westerbörk) op een kleine keuterboerderij.

Tot zien 14e jaor gung Jan Kuik naor de openbaore legere schoel in Zwiggelte.

Daornao bleef e een jaor in hoes op de boerderij um zien pap en oldere breur bij ‘t wark op de boerderij te helpen. In dat jaor dee e nog wal een aovendcursus. Een jaor laoter gung e toch naor de Mulo in Beilen (deur de aovendcursus die e volgd har, kun e de eerste klas overslaon). Op aandringen van de directeur van de Mulo gung e toen naor de de underwiezersopleiding. Zien pap kwam der achter dat der haost gien wark in ‘t underwies was en nao een maond stopte Jan Kuik met de opleiding tot underwiezer. Ok umdat der toen een baontie vrij kwam op ‘t gemientehoes in Westerbörk.

Jan Kuik is zien hiele warkzaome leven ambtenaor bleven:

  • jongste bediende op de gemientesikketarie in Börk en daornao geleidelijk opklummen
  • 1944: commies in Sexbierum bij de gemiente Barradeel
  • 1946: heufdcommies in Bolsward
  • 1960: an 't wark bij de Provinciaole Griffie in Leeuwarden; eerst as heufdcommies,

laoter as referendaris. Tot zien pensioen in 1980 is e daor bleven.

Jan Kuik trouwde in 1946 met Margje Thijs oet Assen. Zie gungen wonen in Bolsward. In de periode Bolsward bint heur drei jongens geboren, waorvan de jongste laoter op 18-jaorige leeftied bij een tragisch ongeluk umkommen is.

Jan Kuik was actief betrökken bij de Drèentse veriening in Leeuwarden, benaom as redactielid van het verieningsblad. Hij schreef hum zowat allén vol.

Jan Kuik is lid worden van de Drentse Schrieverskring deur Gerard Nijenhuis. Die hef doedertied een oproep daon um hulp veur een Drèentse berieming van het liedboek van de Kerken (psalms en gezangen). Jan Kuik was de ienige die reageerde. In 1991 is het Drents liedboek klaor kommen.

Schrieverij

  • 1986: ‘Kabolter Boezeroen' (35 körte verhaolen, waorvan 25 daorveur al in het blad van de Drentse veriening staon hadden)
  • 1987: ‘Klein Drents Woordenboek'
  • 1987: ‘Mallemeule' (een Drentse vertaoling van de historische roman ‘De Mallemolen' van Dieuwke Winsemius)
  • 1990 ‘Oldewarries Volk' (roman die zuch ofspeult in Drenthe zo rond 1935)
  • 1993: de historische roman ‘Mans Hoving, de boer van ‘t armhoes'

Jan Kuik is op 23 jannewaori 2003 oet de tied kommen.