Nijkeuter, Henk (1956)

Henk Nijkeuter publiceert over Drentse schrievers

Aw het hebt over Drentse taol, taolwetenschap, Drentse literatuur en literatuur-underzuuk, dan kow vanzölf terecht bijHenk Nijkeuter oet Geeiten. Hie is daor geboren in 1956. Zien geboortedörp is e ok trouw bleven, want hie woont der nog aaltied en het zöt der ok niet naor oet dat dat ooit veraandern zal.

Nao de legere schoel en het veurtgezet underwies hef Henk Nederlandse taol en letterkunde studeerd an de universiteit in Grunning. Hiernao is e as docent Nederlands verbunden wèest an schoelengemienschappen in Ter Apel en Stadsknaol en de Pedagogische Academie 'De Eekhorst' in Assen.


Beweugen en bevleugen is Henk Nijkeuter wat de Drèentse taol en Drèentse literatuur anbelangt. Dan hew het niet allèn over literatuurunderzuuk oet de historie, maor ok over zien zörg over het levend holden van de Drèentse taol in de toekomst.


Toch hef e zien grootste bekendheid verwörven met zien proefschrift: De pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond, literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. Tien jaor wetenschappelijk verantwoord wruten en zwieten hef een standaardwark van meer dan zeuvenhonderd bladzieden opleverd over Drentse literatuur gedurende een periode van honderdvirtig jaor. Henk Nijkeuter verzaomelde en bewarkte gegevens van meer dan honderd bekende, vergeten en onbekende auteurs.

Niet allèn Drèentstaolige schrievers, maor ok Nederlandstaolige auteurs die op Drenthe betrökken waren, zoas Anne de Vries en Ben van Eijsselstein. Zien standpunt over het nooit as zodaonig erkende en umstreden Drèentse volkslied van Uilenberg is hiel wat dudelker dan dat van aandere Drèentse prominenten die een discussie op dit punt liever oet de weg gungen: ien gemienschappelijk ideaol veur Drenthe stun jao boven alles!

Bij Drentse Taol, waor e ok nog een poosien warkte, hef e zuch inzet veur het Drents Letterkundig Documentatiecentrum.

Dr. Henk Nijkeuter is geboren in 1956 in Gieten en hef Nederlands, geschiedenis en archivistiek studeerd. In 2001 promoveerde e aan de Rijksuniversiteit Grönning op het proefschrift "De 'pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond'". Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956.

Henk Nijkeuter hef ok in Roet, Oeze Volk en de Drentse Courant publiceerd.

Veur zien verdiensten veur de Drentse Cultuur werd hij in 2004 onderscheiden met de Culturele Prijs van Drenthe. Hij was warkzaam in het onderwies en is thans heufd van de afdeling Collecties bij het Drents Archief in Assen.

Veur het verzamelde werk van Hans Heyting 'De dichter en de wichter' kreeg dr. H. Nijkeuter in 2006 de Streektaolpries van het DvhN.

Henk Nijkeuter publiceert geregeld over literair-historische onderwarpen: belangwekkende studies waren vooral

 • Ben van Eysselsteijn (1898-1973)
 • Drent uit heimwee en verlangen (1996)
 • Encyclopedie van Drenthe (hoofdredactie met anderen)
 • Taal in stad en land. Drents (met H. Bloemhoff, 2004)
 • De dichter en de wichter. Verzamelde gedichten van Hans Heyting (2005) (verzorgd en ingeleid door dr. H. Nijkeuter)
 • Wilde Jacht. Volksvertellingen uit het oude molenhuis. J.H. Bergmans-Beins (2006) (verantwoord en ingeleid door dr. H. Nijkeuter)
 • Driedelige serie Roel Reijntjes ( 2010, Beilen)
  • Jonggien an de Beilerstroom: Schrieverspetret, mit bibliografie
  • Het aander leven: Een keuze uut de verhalen van Reijntjes
  • Ik heb nooit echt het vol geluk verwacht: Een overzicht van alle in boekvorm gepubliceerde gedichten.

 • Waor roet en blommen wortel schiet in 't veld. Drentse Literatuurgeschiedenis van 1945 - 2015. (2016, Beilen)

Umdat literatuurunderzuuk bij Henk nogal dominant naor veuren komp, dreigt zien eigen gedichten wat underbelicht te blieven. Het schrieven van gedichten in het Dröents is veur hum een middel um zien emoties zo direct meugelk under woorden te brengen. Hie prebeert met weinig woorden zo veul meugelk te zeggen; de bosschup möt simpel en ienvoldig wezen. Het maken van keuzes is een underwarp dat Henk Nijkeuter bereurt. In het gedicht Kruuspunt hef e zien gevuul daorover weergeven.

Kruuspunt

Zo vaok kom ik bij kruuspunten van wegen,
moet ik kiezen
waor gao ik hèn?
en gien één
die raod gef
of met veult,
altied weer zee ik eilanden
an 't einde van de kaort
maor kies ik veur de weg terug.
Bang en zwoor
wor ik 'n zwarver
in mien eigen leven.