Vol verwachten / Anneke Mensen-Siegers

vol verwachten…

 

doe ‘k nog klaain was

Sunterklaos bestun en

zwaarte Piet vervaorlijk

met roe en ketten zwaaide

wus ‘k nog neit van minsken

broen, geel of zwaart

zölfs haar ik gien sjoege

wat blaank wel was

 

doe oogstte 5 december

sidderingen: pas op

Piet nemp je met in de zak

- Spanje was nog

gien vekaantielaand -

 

’t was in die tied

dat der ’n sunterklaoskoukie

(speculaosie)

in mien klompie zat

het peerd de wortel at

 

die tied, zo kleurriek

met fakkeloptocht

van herinneringen

dat ‘k van bliedschap

met klaainkinder nou

van Sunterklaos gao zingen

 

Piet zit nou naost mai

eigentieds – blaank

al jaorenlaank

zunder roe of ketten

op e baank

 

’t kan verkeren

 

anneke mensen-siegers