De schötteldoek

 

De Schötteldoek. (Drents)

Mit de schötteldoek giet ’t wel ies raar heer
’t is vake een gegleer en gesmeer
De jongern die zult er wel niet veule van weten
En de oldern die wilt ’t weer ’t liefste vergeten.
Mar ik wil oe geern uut de doeken doen
Wat aj mit de schötteldoek allemaole kunt doen.

Het begönt ’s morgens al vro mit ’t wark bij de heerd
Dan is de schötteldoek al dalijk veule weerd
Want oen haanden wordt voel van ’t roet en de as
En hoe kriej ze weer schone as der gien schötteldoek was
Dan muuj koffie klaor maken, de melkers koomt weer
De kiender koomt van bedde of Ootien stiet op
Allemaole gauw de schötteldoek um de kop.

Dan muut de kiender hen de schoele, ’t is onder de neuze nog glad,
Even de schötteldoek en ze koomt weer netties op pad
Komp de boer ’s middags weer, hef e wat mes an de haanden
De piepe is wat voel, wil ook niet best braanden
Even onder de pompe, dan is ’t dikste derof
En de schötteldoek dreugt alles netuurlijk of.

Jan komp van de schoele, hef een bloedneuze kregen
Kleine Henderkien möt een flurt modder ofvegen
Klaosien hef een dooie moes ien de haand
Mar de schötteldoek mak alles weer netties an kaant
Bah de vliegen hebt aoveral stippies op edaon
Daor möt de schötteldoek ook even aover gaon.

Manlu bint veur ’t eten een borrel gewoon
Even de schötteldoek deur de glassies en die bint ok weer schoon
Kriej ’s aovends vesiete of op zoe’n dag as neijjaor
Mit de schötteldoek bi’j de hele dag klaor
Dan muuj de taofel ofwassen, zo as det giet
Oei meensen wat is det water ja hiet
Goed poesten en blaozen tegen de schötteldoek an
Da’k hum veur ’t ofdreugen goed uutvringen kan.

De domeneer komp op huusbezuuk en die man
Die doei gien daags koppien mit koffie an
De zundagse koppies die kunt ammit wel stoffig wezen
Ok dizze kwaole kan de schötteldoek genezen
Zo giet det mar deur töt ’s aovends nao ’t eten
De stoelen bint wat besmeerd det muuj ook niet vergeten

Dan begunt ’t poppien te reren, de pisdoek is voel
Mar de schötteldoek reinigt de hele boel.
Wilt kiender niet lustern, manlu past niet op
Kriegt ze even een klets mit de schötteldoek um de kop
En bij winterdag kuj vake heuren
De schötteldoek die is oens op de taofel bevreuren.

Zo binne wij mit de schötteldoek de dag ies rond egaon
Is iederene hen bedde, dan is ’t wark daon
Op ’t blokkien mit kopspiekers hangt de schötteldoek en hij wacht
Töt ’t wark weer begunt nao de rust van de nacht.

(Marchien Bekkering-Duiker)


 De Schuddeldouk ( Grunnings)

Mit de schuddeldouk ging t ter wel ais roar heer,
t was voak aln gegleer en gesmeer.
De jongern zeIlen der wel nait veul van waiten
en de oldern zeI t ook wel nait meer verdraiten.
Mor ik wil joe geern wat vertellen van toun.
Wat kon je toch n bult mit zo'n schuddeldouk doun.

t Begunde smörns al vroug bie de heerd,
din was joe dij schuddeldouk al doalek veul weerd.
Want joen handen wazzen, voel van t aaske en t rout
en dij schuddeldouk schoonde dij degelk en goud.
Din kowie kloar moaken, de melkers kwamen weer,
de kopkes mozzen schoon, dus schuddeldouk mos heer.

Kinder kwammen van bèr àf, ook grootmoe ston op,
almoal gaauw even de schuddeldouk om de kop.
Din mozzen kinder noar schoul, was t onder neus nog wat nat,
even de schuddeldouk en ze kwamen weer netjes op pad.
Kwam boer smiddoags weer, haar wat mizze aan handen,
piep was wat voel, wol ook nait best branden,
even onder de pomp en vot was aal stof
en schuddeldouk dreugde din alles weer àf.

Jan kwam oet schoul, haar n bloudneuze kregen,
bie Hinderkie mos je n flot modder ofVegen.
Kloas haar n dooie moes hail stief in zien haand,
mor schuddeldouk muik alles weer netjes aan kaant.
Hai, muggen haren overaal stippen op doan,
doar mos schuddeldouk ook even over goan.

Manlu wazzen veur t eten n borrel gewoon,
even schuddeldouk deur glaskes,
din wazzen dij ook weer schoon.
En kreeg je din verziede op zo'n dag as Nijjoar,
mit schuddeldouk was je de haile dag kloar.
Mit euliekouken eten, slim de handen onder smeer,
even schuddeldouk pakken en kloar was t al weer. 


Kwam domie op hoesbezuik, och zo'n man,
dij bai je gain kowie in n doags kopke an.
Mor zundoagse kopkes konden stoweg soms wezen,
ook dizze kwoal kon je mit schuddeldouk genezen.
Zo ging dat mor deur, tot soavends noa t eten,
stoulen wazzen wat voel, dij mog j'ook nait vergeten.
Dat ging voak hail makkeIk, was t toavelschoonmoaken doan,
din kon j'over stoulen even mit schuddeldouk goan.

Lutje potje ging reren; hai, de luier was nat,
even schuddeldouk pakken en dreug was weer t gat.
Wollen kinder nait luustern ofpaasden nait op,
din kregen ze n fleer mit de schuddeldouk om kop.
Bie winterdag gebeurde t dat schuddeldouk bevroor,
even in t kokende woater en dat was weer kloar,
En omdat t woater toch kookte; joa, zo was t mor net,
wör doarvan deur moeke vot kowie mor zet.

Zo bin ik mit n schuddeldouk de dag ains rondgoan
en was elk op bèr en t waark was weer doan,
din huil vot bie geutstain de schuddeldouk wacht
tot t waark weer begunde noa de rust van de nacht.

Onbekende auteur