Naaijaor / Peter van der Velde

 

Naaijaor

Wel kint het raodsel van de tied

van daogen en van jaoren

die, as de wolken an de lucht,

naor ’t onbekende vaoren?

waorvan een heil klaain paartie mor,

as ’t wat wil, wai beleven?

Wel kint het raodsel van de tied

En kan ons antwoord geven?

Oet: Peter van der Velde - Winter op de Paaizermao