Het Peter van der Velde-jaor is op 3 febrewari officieel lösedaone in de bibliotheek van Roden. De schriever Peter van der Velde is in jannewari 2004 uut de tied ekomen. maar zien verhalen en gedichten wordt nog altied veul elezen. Het is in 2018 honderd jaor eleden dat e is geboren en daorum hebt bibliotheek Noordenveld, de gemiente Noordenveld, het Huus van de Taol, de Drentse schriever Martin Koster en verscheidene aandere Noordenveldse organisaties een Peter van der Velde-jaor organiseerd, zodat ok jonge en neie inwoners van de gemiente Noordenveld kennis maken kunt mit het wark van dizze Noord-Drentse dichter.

Op 25 jannewari prissenteert Nicolette Leenstra, bekend van Steenbreek, heur nei bundel De reis van een Zeevaarder. Ierland speult een belangrieke rol in het neie boek dat is uutegeven bij Uutgeverij Passage,

Op maandag 22 jannewari prissenteerde Lukas Koops zien neie biografie: Gerard Nijenhuis. Dat is besta komt door de taal. Lukas voerde veul gesprekken mit Gerard over zien leven; over zien familie, zien persoonlijke ontwikkeling en over zien wark en schrieverschap. Ok interviewde Lukas Koops een groot aantal meinsen uut de umgeving van Nijenhuis. Al die gesprekken leidden tot een herkenbaar portret van ien van de miest markante Drenten van dizze tied. Het eerste exemplaar was veur Gerard Nijenhuis. Hij zag het boek die middag zelf veur de eerste keer. Het vertrouwen in de schriever Lukas Koops was zo groot, dat hij het boek niet van te veuren wol lezen.Slim verrast en ontroerd was Gerard Nijenhuis toen burgemeester Jan Seton van de gemiente Borger-Odoorn hum namens de koning een koninklijke onderscheiding, Ridder in de orde van Oranje Nassau, opspeldde. Het boek is vanof 22 jannewari verkriegbaar in de boekhandel en via de website van Het Drentse Boek www.drentheboeken.com 

gerardlintje

Dat ik besta komt door de taal is de name van de biografie over Gerard Nijenhuis die op 22 jannewari uutkomp bij Het Drentse Boek. De schriever is Lukas Koops, die nao zien biografie over Relus ter Beek het tied vund um een biografie over een literair figuur uut Drenthe te maken.Veur de biografie hef Lukas Koops uutgebreid en openhartig espreuken mit zowel Gerard Nijenhuis as mit meinsen die hum in verschillende periodes van zien leven hebt ekend. Gerard Nijenhuis wordt in jannewari 86 jaor. Het boek is nao 22 jannewari te koop veur € 22,50 bij de boekhandel of via de website www.drentheboeken.com

Dizze week kwam de Nieuwe Drentse Volksalmanak uut. De Nieuwe Drents(ch)e Volksalmanak is de opvolger van de Drentsche Volksalmanak (1837-1851) en komp uut sinds 1883. In de loop van de jaoren is de almanak uutegreuid tot een historisch en archeologisch jaorboek van Drenthe. In de leste Volksalmanak stiet o.a. een verhandeling van Henk Nijkeuter over de Streektaal in de Drentse literatuur van 1837 tot heden. Aj dit stuk lezen wilt dan moej even hier klikken. Wie de Nieuwe Drentse Volksalmanak wil kopen mut hier klikken.

In het gemientehuus van Tynaorl wordt op 29 november het boek Het werd stil op de es prissenteerd. Een biezunder boek over de zaanddorpen Zuudlaoren, Westlaren, Midlaren en de veendorpen De Groeve, Zuudlaorderveen en Schuilingsoord. Schriever Jan Kraak verzamelde jaorenlang historische en geografische gegevens en praotte mit deskundigen en tientallen (old-)inwoners. Een boek mit mooie en biezundere foto's die bij veul meinsen tot neie verhalen of olde herinnerings leiden zult. Het boek is vanof donderdag 30 november te koop bij Bruna Zuudlaoren en bij het Huus van de Taol. En vanzelf ok via de webwinkel van Het Drentse Boek.

Op vrijdag 10 november wordde in de Amer in Amen tijdens de Literaire Hemel het 150e nummer van Roet prissenteerd. Albert Haar gunk in gesprek mit vrogger redactielid Rouke Broersma. Broersma vertelde over het belang van een Drents literair tiedschrift. De Drentse literatuur kan zich meten mit de Nederlandse literatuur. Hij verwacht dat Roet mit gemak het tweehonderdste nummer kan halen.
Op zaoterdag 11 november wordde de feestelijke Roetuutgave nog ies evierd mit schrievers in het Roetcafé. Op de foto de redactie: Jan Harbers, Lukas Koops (eindredacteur), Ton Peters en Sacha Landkroon.

redactie Roet

 

Tea Nijnuis uit Peize hef op vrijdag 10 november heur darde bundel Nao zoveul jaor uutegeven.Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter kreeg het eerste exemplaar. Der zat een periode van twaalf jaor tussen de veurige bundel van Tea en dizze neie. De titel is dus rap verklaard.
Het boek van Tea is in eigen beheer uutegeven mit hulp van het Huus van de Taol. Het boek is dus ok via de website drentheboeken.com  en bij het Huus van de Taol te verkriegen. Tea had een drok weekend, want zij wordde op zaoterdag 11 november officieel de neie Taolschulte van de gemiente Noordenveld. Daormit namp zij het stokkie over van Jan Kemkers.

Pagina 3 van 45