Op woensdag 14 december prissenteerde Anne Doornbos zien neie bundel In nachten dat ik naost joe lig. Het eerste exemplaar was veur de nestor van de Drentse literatuur: Gerard Nijenhuis. Hij har veur de gelegenheid een sonnet veur Anne eschreven. Als verrassing kwam Rense Sinkgraven optreden. Hij las speciaal veur Anne doevengedichten veur. Het boek is vanof nou te koop veur €11,50 in de Drentse boekhandels en in de webwinkel www.drentheboeken.com

Schriever Anne Doornbos schref over dingen die hum bezigholdt. Woensdag komp zien neie bundel uut: In nachten dat ik naost jou lig. In het mooie Drèents van Erica en in een stijl die getuugt van een groot taolgevuul. Veul gedichten bint eschreven in een vaste vorm zoas sonnetten. Anne Doornbos schref mit veul warmte en begrip over zien dierbaren. In dizze bundel lat Anne Doornbos humzölf zien. Intiem, en tegeliekertied observerend, beschref hij in een cyclus van vief gedichten zien ervarings met kanker. Vanof woensdag te koop veur € 11,50

In de Bibliotheek op De Smilde wordt op zaoterdag 10 december een gedichtencursus geven. Dichter Rense Sinkgraven gef dizze cursus. Hij is zölf opgruid op De Smilde en hef veul ervaoring met het geven van cursussen. Hij is tweei jaor stadsdichter van Grunningen west en hij hef verscheiden dichtbundels oetgeven.

Het Drentse Boek gef eind november een neie bundel mit volksverhalen uut. Albert de Jonge verzamelde spannende, fantasievolle en griezelige verhalen en veurzag ze van een verhelderende inleiding. Een mooie aanvulling op de al bestaonde bundels mit volksverhalen. Vanof eind november te koop in de Drentse Boekhandels en bij de webwinkel www.drentheboeken.com

 

Het 0-nummer van het neie tiedschrift Zinnig is op donderdagmiddag 26 oktober onder grote belangstelling prissenteerd in het Huus van de Taol. Het eerste exemplaar wordde deur de neie eindredacteur Erwin Kikkers overhandigd an Gerard Nijenhuis (ien van de oprichters van Oeze Volk in 1956). Alle redactieleden van Maandewark/Oeze Volk en De Taolkraant wordden in het zunnegie ezet. Heur wark zit derop! Vanof begun volgend jaor komp Zinnig 6x per jaor uut. Het is een tiedschrift mit Drentse verhalen en gedichten, mit interviews, puzzels, recepten, een stripverhaal en nog veul meer. Het kost  € 19,50 veur een hiel jaor. Donateurs kriegt dit blad in plaats van De Taolkraant toe-estuurd. Wie een gratis exemplaar wil hebben kan hum komen halen in het Huus van de Taol. Ie kunt oe ok metien abonneren.

Het was barre gezellig bij de prissentatie van het boek Waorum geleuft gieniene mij nou? van Roelie de Weerd. Het eerste exemplaar van het boek was veur heur zeune Camiel. Mit hum hef Roelie al veul reizen emaakt. Het boek is vanof nou verkiegbaar in de mieste Drentse boekhandels en ok op oonze website www.drentheboeken.com

Op vrijdag 30 september komp de neie bundel Waorum geleuft gieniene mij nou? van Roelie de Weerd uut. Dartig korte verhalen over reizen, meinsen en thuus. Een aantal jaoren eleden bracht Roelie het boek Allemaol Fratsen uut, maar die is al lange uutverkocht. Tied dus veur een neie! Vanaof 30 september te koop veur € 12,50 bij de Drentse boekhandels en via oonze online webwinkel www.drentheboeken.com

Op 11 september is de Dichtersroute in Aalden/Zweeloo nao een grote opknapbeurt opnei lösedaone. Veul inzet is der etoond deur vrijwilligers van drie plaatselijke organisaties: Aalden Rondomme, Pluk&Deel en Kunstenaarsdorp Zweeloo. Het initiatief veur de dichtersroute is in het verleden eneumen deur Joke Holwarda, kunstenares uut Oud Aalden,

Pagina 8 van 45