Veurofgaond an de prissentatie van Henk Nijkeuter's Literatuurgeschiedenis wordden de priezen van de schriefwedstried uutereikt deur gieniene minder as Henk Nijkeuter zelf.
De eerste pries was veur Janet Baron-Lopers mit heur verhaal Het hoogste lied. Tonko Ufkes wordde tweedes en Joke Hofsteenge kreeg de darde pries. De pries veur het mooist veurgelezen verhaal was veur Ineke de Jong. Wij fielsieteert de winnaars van harte!

Twaalf jaor naodat zien Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956 (Van Gorcum 2003) uutekomen is, hef Henk Nijkeuter het vervolg aferond. Hiermit is de beschrieving van de Drentse literatuurgeschiedenis compleet. In Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld - Geschiedenis van de Drentse literatuur 1945-2015 beschref Nijkeuter in roem 500 pagina’s het Drentse literaire leven. Het giet niet allent over Drentstalige en Nederlandstalige schrievers in Drenthe en heur wark, maar ok de rol van tiedschriften as Oeze Volk en Roet wordt uutgebreid beschreven. Op vrijdag 13 mei is het boek in het provinciehuus in Assen prissenteerd.

Op 8 mei kuj rondom de Magnuskark in Anloo genieten van een uutgebreid programma onder de numer Speulen in kerk, kroeg en koel. Van 14.00 - 17.00 uur bint der diverse optredens waor een hiel koppel schrievers w.o. Gerard Nijenhuis, Marga Zwiggelaar, Light verse collectief, Tonko Ufkes, Atze van der Wijk, Mischa van Huijstee, Willem Haandrikman en Anne Doornbos optreden zult. Wieder bint der ok diverse workshops. Download het programma.

 

 

Op zundag 1 mei van 11.00 - 16.00 zul de elfde Havezathemarkt bij Visio in Echten eholden worden. Dizze is echter vanwege het slechte weer van de leste weken en dus kletsnatte ondergrond ofelast! De prieswinnaars van de verhalenwedstried zult moeten wachten tot vrijdag 13 mei. Op die dag wordt in het provinciehuus in Assen de priezen uutereikt.

Henk Nijkeuter hef het tweede deel van de geschiedenis van de Drentse literatuur van 1945 tot en met 2015, Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld klaor en het wark lig bij de drukker. Op 13 mei a.s. zal het boek in het provinciehuus in Assen worden prissenteerd. Het boek is bedoeld as naoslagwark en is 512 bladzijden dik.

Op donderdag 7 april is het Gedichtenpad van het Jannes van der Sleedenhuus locatie Wolfsbos in 't Hoogeveine lösegaone. Dichters van de Drentse Schrieverskring hebt rondum de thema's lente en zomer gedichten eschreven. Meer as vieftien gedichten bint te lezen in het park rondum het Jannes van der Sleedenhuis.

Op zundag 1 mei van 11.00 - 16.00 uur wordt de elfde Havezathemarkt bij Visio in Echten eholden. Het Huus van de Taol zal mit een vertellersfestival onderdeel wezen van dizze feestelijke gebeurtenis. De prieswinnaars van de verhalenwedstried zult op dizze dag bekendemaakt worden en rondom dizze wedstried zult allerlei optredens en workshops eholden worden. Meer informatie over de Havezathemarkt.

Marieke Knijp uut Andern stuurde een gedichie naor de Maandewark-redactie en tot heur grote vreugde wordde het stukkie eplaatst! Op de foto ziej een verheugde Marieke die net eziene hef dat heur gedichie over poes in Maandewark stiet! Wij kunt van de dochter van Geertje en de kleindochter van Geert Enting vaste nog wel meer verwachten!

Pagina 10 van 45