Ik bin Gezienes Evenhuis. Ik kom oorspronkelijk oet Noord-Slien. Bij oes in hoes proot we Drèents. En mien partner zeg altied “uut” en ik zeg “oet”. Maar wij begriept mekaar best!

Ik heb warkt bij de Hogeschool Drenthe en later bij Stenden. Bij de PABO van Stenden gungen ze in die tied flink an de gang met het underwiezen in het Drèents op basisschoelen. Wieder bin’k ok wetholder west veur de gemiente Emmen.

As bestuurslid van het Huus van de Taol (ik zeg liever ‘Hoes van de Taal’) prebeer ik mij stark te maken veur de taol en cultuur van Drenthe. Wij komt veul in de Randstad bij oeze kinder en daor laot wij dan geern oes accent heuren. Ze mugt best heuren waor aj vort komt!