Oet underzuuk van het CBS is bleken dat 31% van de Drenten in huus Drents prat.

Hetzölfde underzuuk lat zien dat het Nedersaksisch, nao het Nederlaands, de miest spreuken taol in Nederlaand is. Van de in Nederlaand erkende taolen wordt het Nedersaksisch (5%) het miest praot. Volgd deur het Limburgs (3%) en het Fries (2%).

Het gebroek van regionaole taolen (zoas het CBS ze nuumt) en dialecten verschilt per regio, maor ok opleiding en leeftied bint van invloed. Dit blek oet ciefers van het CBS-underzuuk ‘Sociale samenhang en welzijn’ dat in 2019 under roem 7,5 doezend personen oetvoerd is.

In totaol is bij zowat een kwart van de 15-plussers de voertaol in huus gien Nederlaands, maor een dialect, een regionaole taol of een aandere taol.

Bij de regionaole taolen is der een verschil te zien tussen an de iene kaant het Nedersaksisch en an de aandere kaant het Fries en het Limburgs. Het Nedersaksisch wordt helderop minder in huus gebroekt wanneer het opleidingsniveau hoger is; dat verschil is bij het Fries en het Limburgs veul kleiner.

Ok valt op dat wie in huus Fries of Limburgs prat, dat vaak ok op aandere plaotsen döt. Een meerderheid gef an de ‘thuustaol’ ok te praoten op het wark of op schoele en bij officiële instanties, zoas het gemiente- of ziekenhuus, in winkels en de horeca, en met buren of kammeraoden. Het gebroek van het Nedersaksisch is boeten deure helderop geringer.

Veur alle informatie oet het underzuuk kuj terecht op de website van het CBS.