Burgemeester Anno Wietze Hiemstra prat Drents op raodsvergaodering.

Elk jaor wordt in de Meertmaond – Streektaolmaond tiedens de raodsvergaodering van de gemiente Aa en Hunze andacht besteed an de streektaol. De streektaolambassadeur en de streektaolvrijwilligers bint daorbij allemaol anwezig en zij verzörgt een diel van de vergaodering.

Veurig jaor kunden ze vanwege Corona niet anwezig weden, maor dit jaor hebt ze heur gezicht weer kunnen laoten zien.

Niet in het gemientehoes, want de raodsvergaoderingen bint veurlopig digitaol.

Op dunderdag 18 meert waren streektaolambassadeur Jan Hartlief en streektaolvrijwilliger Gea Aling anwezig bij die digitaole meeting.

Zij weurden aangenaam verrast deur burgemeester Anno Wietze Hiemstra die de vergaodering opende in het Drents. Veur een ‘neidrent’ dee hij dat vlekkeloos. Verscheiden raodsleden bleven tiedens de hiele vergaodering de streektaol gebruken. De miesten in het Drents, maor ok Brabants was te heuren.

Nao de opening waren Jan en Gea an de beurt um heur verhaol te doen. Jan hef verteld over oeze streektaolactiviteiten van het aoflopen jaor en de plannen veur het kommende jaor. Anslutend hef Gea het verhaol ‘Geluk’ oet de Wiesneus veurlezen.

Bi’j beneid wat er zegd is? Klik dan hier um de vergadering terug te kieken.