Op dunderdag 15 oktober kwam oeze directeur Renate Snoeijing an het woord in de rebriek ‘Hier kom ik weg’ van het Dagblad van het Noorden. Het gesprek gung over heur taolenknobbel, heur achtergrond in het bedriefsleven en dat het Drents toch echt een taol van vandaag is en niet van vrogger.