Veur de tweide keer is der in de streektaolmaond een nei kinderboek prissenteerd. Het is intussen al oetreikt an de umdebij 200 veurlezers die van plan waren op de schoelen veur te lezen. De kinderboeken bint bedoeld um lezers te verleiden ies een Drents verhaal veur te lezen, het verhaal is standaardtaol maor de dieren tokt en tjilpt in het Drents.

Hannes en Hannie bent twei undernimmende kippen, of nee, eigenlijk een hen en een haan.

Het boek is schreven deur Greet Beerman en illustreerd deur José Prins, allebeide oet Börger.

Greet Beerman hef zölf twei kippen waor as ze veul aordigheid an hef. Dát, met een fossie fantasie, weurden spannende verhalen veur kleine kinder. De speulse tiekenings derbij zorgt derveur dat kinder zich nog makkelijker inleeft.

Hannes is een stoere haan, hij is wal ies wat roekeloos, dat ok. Al muggen happend belaandt hij under een auto, of met de kop under een stien, of meer van zulk soort hanengedrag. En Hannie? Hannie is gien volgzaam kippie, oh nee. Zij giet der geern op oet, ok zonder Hannes. Zo komp ze in het luilekkerland van de boerin terecht, de kelder. En ja, wat daor veur lekkers te vinden is…?

Gelukkig loopt de aoventuren van de twei altied goed of. Met dank an de 50 mussies die as oet ien snavel praot en de boer en de vrouw.

Het boek is vanof nou in oeze webshop te koop.

Het boek van veurig jaor Fransje Piepelaar, is intussentied ok vertaold in het Achterhoeks, dus ok daor is belangstelling veur dizze kinderboeken.