Drents letterkundig tiedschrift Roet komp met themanummer ‘Nedersaksisch oet Overiessel.’

Het harfstnummer van het Drents letterkundig tiedschrift Roet komp as bezundere oetgave. Met as titel ‘Nedersaksisch oet Overiessel’ is een extra dik themanummer maokt, dat grotendiels met literair wark van schrievers oet Overiessel vuld is. Veur de totstandkomming van dizze oetgave is met schriever Martin ter Denge oet Riessen samenwarkt. Hij is dizze maol gastredacteur. In Roet stiet ok een interview met hum. Oflopen zundag kreeg hij het eerste exemplaar oet haanden van endredacteur Lukas Koops (links op de foto).

 

De redactie van Roet, bestaonde oet Lukas Koops, Jan Harbers, Ton Peters en Sacha Landkroon, is van plan vaker nummers van Roet met wark in verschillende Nedersaksische streektaolen oet te brengen. Tiedens het Roetcafé in Linde van oflopen zundag wur bekend maakt, dat het Drents literair tiedschrift Roet vanof 2023 zo maor ies een Nedersaksisch literair tiedschrift wezen kan. Proza en poëzie dus in de streektaol oet het Nederlaandse diel van het Nedersaksisch taolgebied. Het Nedersaksisch in al zien variëteiten, daor giet het de redactie um.

De redactie van Roet is dervan overtuugd dat dit initiatief belangriek is veur de toekomst van de Nedersaksische literatuur.

Het themanummer is vanof nou te bestellen op de website van het Huus van de Taol: https://huusvandetaol.nl/product-categorie/tiedschriften/