Start eerste Dikke week van de Nedersaksische schrieverij

Van 5 tot en met 14 november is het de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij. Streektaolorganisaties in Noord-Oost-Nederland hebt hun krachten bundeld en besteedt gezaomenlijk een dikke week lang andacht an het Nedersaksisch schrieven. Met undermeer een streektaolsymposium in de Achterhoek, een Nedersaksisch ROET-café in Drenthe, taolcursussen, boekpresentaties, een streektaoldictee, andacht veur streektaol in het underwijs en een nei festival veur het Grunnings. De Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij is een gezaomenlijk initiatief van Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Huus van de Taol, IJsselacademie, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Twentehoes en Stellingwarver Schrieversronte. 

Het Huus van de Taol komp met een themanummer van het literair tiedschrift Roet met andacht veur Overiesselse schrieverij. Ok komp is in dizze week de prissentatie van de roman De Affaire van Tieme Woldman. Op maondag 8 november en dunderdag 11 november prissenteert Centrum Groninger Taal & Cultuur op twei basisscholen in Grunnen het Buusboukje, een pocketformaat leerboekje over het Grunnings en speciaal ontwikkeld veur kinder. En er is nog veul meer andacht veur het Nedersaksisch tiedens het Oost Gelders Streektaaldictee, het GRN Groninger Festival in Hoogezand en bij Taal an Taofel, met veurdrachten van schrievers en muziekoptredens, in Dwingel. 

Schrieverij en socials
Aal daogen koj op Facebook en YouTube de Nedersaksische schrieverij tegen. Kijk veur meer informatie en alle streektaolactiviteiten tiedens de Dikke Week van de Nedersaksische schrieverij op www.nedersaksisch.com en op oeze site.