Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) – de twee grote organisaties voor Groninger erfgoed, taal en cultuur – bundelen hun krachten en fuseren. De twee provinciale steuninstellingen voor materieel en immaterieel erfgoed wonen sinds deze maand onder één dak aan het Lopende Diep in de stad en ze gaan intensief samenwerken.

De fusie betreft een bestuurlijke fusie. Dit houdt in dat bestuur en directie van beide partijen samenvloeien, maar dat beide organisaties hun zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden.

CGTC is onze Nedersaksische naober uit Groningen.

Meer informatie