Europees Parlement stemt voor betere bescherming minderheidstalen

Goed nieuws uit Brussel! Het Europees Parlement heeft op donderdag 17 december met grote meerderheid gestemd voor het Minority SafePack Initiative (MSPI), een burgerinitiatief voor meer aandacht voor kleinere talen. Omdat de Europese Unie de laatste jaren geen beleid meer heeft wat betreft minderheidstalen, was minderhedenorganisatie Federal Union of European Nationalities (FUEN) met het initiatief gekomen.

Meer dan 1,1 miljoen EU-burgers hebben het initiatief ondertekend. Donderdag stemden 524 Europarlementariërs vóór en 67 tegen. Daarnaast waren er nog 103 die zich van stemmingen onthouden hebben.

Door de aanname van het burgerinitiatief moet de EU nu opnieuw aan de slag met het minderhedenbeleid. De duidelijke meerderheid wordt gezien als een signaal aan de commissie en lidstaten dat er concrete maatregelen moeten komen. Het Europees Parlement stelde gister dat er meer aandacht moet komen voor minderheidstalen in het onderwijs. Ook moet er meer positieve aandacht kommen in de cultuursector en in openbare diensten om het uitsterven van die talen tegen te gaan.

Minderheidsgroepen komen steeds meer in de verdringing, erkent ook het EU-Parlement. Hun taalkundige rechten moeten beter beschermd worden en taalgemeenschappen meer gerespecteerd.