Onderzoek: ouders willen graag Drentstalig opvoeden

Amber Tieck, masterstudente Multilingualism aan de RuG, heeft tijdens haar stage bij het Huus van de Taol onderzoek gedaan naar Drents- en meertalig opvoeden. Ouders blijken vooral behoefte te hebben aan ervaringsuitwisseling en (les)materiaal in het Drents voor hun kinderen.

Ongeveer 150 reacties heeft ze op haar online vragenlijst gekregen, waarbij de uiterst positieve houding van ouders tegenover de streektaal noemenswaardig is, ook wanneer ouders zelf niet Drentstalig opvoeden. Sterker nog: veel ouders die niet Drentstalig opvoeden vinden wél dat het nodig is dat meer ouders hun kinderen grootbrengen met de streektaal.

Veel ouders die niet-Drentstalig opvoeden zijn nog in de overtuiging dat het spreken van Drents een negatieve invloed op de schoolprestaties en carrièrekansen van hun kind zou kunnen hebben. Vooral tegen het eerste punt is inmiddels bewijs genoeg: meertalig opgroeien pakt voor kinderen juist positief uit.

In haar conclusies merkt Tieck verder op dat bewust nadenken over de taal die je spreken wilt met je kind vaak een vraagstuk voor na de geboorte blijkt. En, schrijft ze, sprekers zelf hebben al een positief beeld van het Drents. Ze hebben zelf de toekomst van de taal in handen door haar actief en positief uit te dragen.