Project bevordering Drents en Duits

12 apr 2016

Op 18 februari 2015 hef de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) instemd met een vierjaorig actieplan van het Huus van de Taol, Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe. Dat actieplan hef as doelstelling: bevordering van het gebruuk van Drents en Duuts in het onderwies. Op 13 april wordt der bijpraot èn wordt de neie website www.wiesneus.nl officieel lösdaon.

Het initiatief veur dit preject is nummen deur Jurr van Dalen.Zien initiatief is oetwarkt tot een hiel mooi gehiel en daorbij hef de provincie de steun kregen van Stenden Hogeschoel en van het Huus van de Taol.

Het preject is feilijk in twee underdielen op te splitsen, al hebt die vanzölf nauw met mekaar te maken. In de eerste plaots is er het underwieskundige diel, dat oetvoerd wordt op Stenden Hogeschool / pabo Emmen. 
Het tweede diel van Drents en Duits in het onderwijs is het bouwen en vullen van een website, waorop machtig veul te vienden is over Drents en meertaoligheid. Het mot dé plek weden veur elk die wat wil met Drents, meertaoligheid of der eerst wat meer over weten wil.

Het bouwen van de website is in het eerste kwart van het vier jaor durende preject, mede dankzij grote inzet en kennis van Jan Arp veur mekaar ekomen. En der is ok al wat vulling. Maar het is de bedoeling dat e gruit. En dan is het Drents een belangriek underdiel van de site, maor het giet um veul meer. Het giet um taol.

De website www.wiesneus.nl bestiet oet:

website veur 1-6 jaorigen = kinder die nog niet lezen kunt
website veur 6-12 jaorige = kinder die wal lezen kunt
website veur volwassenen met name lesgevers, maor netzogoed papa’s, mama’s, beleidsmakers enz.

De website is klaor, maor nog lang niet af. Der is een geweldig grote stap zet, maor der wacht nog hiel wat. In de toekomst komt er nog hiel veul bij.