Wiesneus.nl

De website www.wiesneus.nl bestiet uut:

website veur 1-6 jaorigen = kinder die nog niet lezen kunt
website veur 6-12 jaorige = kinder die wal lezen kunt
website veur volwassenen met name lesgevers, maor netzogoed papa’s, mama’s, beleidsmakers enz.

De website is klaor, maor nog lang niet af. Der is een geweldig grote stap zet, maor der wacht nog hiel wat. In de toekomst komt er nog hiel veul bij.

Veur een aantal liedties en verhaalties bint al opdrachten maakt. Aj op de website wiesneus.nl  bij zuken ***** intypt kuj zien waoras al vraogen bij maakt bint.

Opdrachtenicoon

 

Meer as achthonderd kinder hebt metdaon an de puzzel of opdrachten van de Wiesneus 2019. De winnaars bint undertussen bekend. Neisgierig? Gao dan naor www.wiesneus.nl, klik op “Veur kinder van 6 tot 12 jaor” en dan hielemaol linksunder in het scherm op “Kiek hier”. 

 Drouwenerzand

Het Huus van de Taol hef de geweldig mooie website www.wiesneus.nl met liedties, verhalen, gedichten, spellegies in het Drents en achtergronden veur volwassenen. De website is mooi, maor vanzölf niet volmaakt. De leste anderhalf jaor hef Esma Mousavi underzuuk daon, interviews met leerkrachten en olders ofnummen, de website goed bekeken enz. Vandaag hef Esma heur eindrapport prissenteerd. En daor hef het Huus echt wat an. Der staot prima aanbevelingen in. Hulde en dank!

Op 18 februari 2015 hef de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) instemd met een vierjaorig actieplan van het Huus van de Taol, Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe. Dat actieplan hef as doelstelling: bevordering van het gebruuk van Drents en Duuts in het onderwies. Op 13 april wordt der bijpraot èn wordt de neie website www.wiesneus.nl officieel lösdaon.