PABO

Hoger beroepsunderwies
Op de pabo’s in oeze previncie wordt metwarkers van het Huus van de Taol regelmaotig ies een maol neugd um wat over de streektaol te kommen vertellen. Dat is vanzölf lang niet genog. Wij bint daorum in gesprek met Hogeschool Drenthe um te kommen tot een ‘Lectoraat Streektaol’. De toekomstige lector mot een kenniskring van studenten en leraren an zuch binden en derveur zörgen gaon dat de streektaol een goeie plek in het hoger underwies kreg.

Media