Warkgroep Drentstaolige Karkdiensten - Algemien

De Warkgroep Drentstaolige Kerkdiensten holdt zuch bezig met, de naam zeg het al, kerkdiensten in de Drentse streektaol. 
Daor komp hiel wat meer bij kieken as daj op het eerste gezicht denken zult. 
Elke maond komt de elf leden van de warkgroep bij mekaar in het Huus van de Taol. 
Daor wordt de leste ontwikkelings op het gebied van kerk en streektaol bepraot en wordt der warkt an het umzetten naor het Drents van delen uut de biebel, van liederen en van liturgische teksten.

Kerkdiensten

Zo’n beetie alle virtien dagen is der argens in Drenthe wel een karkdienst in de streektaal. Lu die zo’n kerkdienst metmaakt hebt, zegt vaak: ‘Het raakt je achter ’t vessie’. 
Met andere woorden: een kerkdienst in de streektaal döt meer met je as een dienst in het Nederlands. 
‘t Kan best weden, dat der daorum aaid nogal wat volk op zo’n dienst afkomp. 
Ok al is zo’n dienst, wat vörm en inhold angiet, niks anders as een Nederlandse dienst, het zeg mèensen vaak méér. 

Elk jaor zendt RTV-Drenthe vier maol rechtstreeks een dienst uut op de radio. 
Behalve leden van de Warkgroep bint er ok andere domnees en kerkelijk warkers, die het Drents machtig bint en veurgaot in kerkdiensten. 
Heur namen hef de Warkgroep op een liest zet, die toestuurd is an kerkelijke gemienten in Drenthe.

Streektaoldiensten in 2019

 1. Zundag 27 jannewaori: Drentse dienst in Zuudlaoren. Veurganger is Hans Katerberg. Begun 10.00 uur. Radiokerkdienst
 2. Zundag 10 meert: Drentse dienst in Raol. Veurganger is Hans Katerberg. Begun 10.00 uur.
 3. Zundag 10 meert: Drentse dienst in Coevern. Veurganger is Jennie Lambers-Niers. Begun 10.00 uur. Radiokerkdienst
 4. Zundag 10 meert: Drentse dienst in Hesseln. Veurganger is Alja Streutker. Begun 10.00 uur.
 5. Zundag 17 meert: Drentse dienst in Emmen. Veurganger is Hans Katerberg. Begun 10.00 uur.
 6. Zundag 31 meert: Drentse dienst in Gasselt. Veurganger is Alja Streutker. Begun 10.00 uur.
 7. Zundag 5 mei: Drentse dienst in Beilen. Veurganger is Alja Streutker. Begun 10.00 uur.
 8. Zundag 19 mei: Drentse dienst in Börk. Veurganger is Jenneke Spam.
 9. Zundag 8 september: Drentse dienst in Raol. Veurganger is Alja Streutker. Begun 10.00 uur. Radiokerkdienst
 10. Zundag 22 september: Drentse dienst in Hesseln met Hans Katerberg as veurganger. Begun: 10.00 uur.
 11. Zundag 27 oktober: Drentse dienst in Diever. Veurganger is Hans Katerberg. Begun 10.00 uur.
 12. Zundag 17 november: Drentse dienst in Anloo. Het begunt um 10.00 uur. Veurganger is Jennie Lambers-Niers. Radiokerkdienst
 13. Zundag 8 december: Drentse dienst in Beilen (NPB). Veurganger is Hans Katerberg. Begun 10.00 uur.

Biebelvertalen

De Warkgroep vertaalt biebelteksten en kerkliedern veur de Drentstaolige eredienst. 
Bij het vertaolen van biebeldielen wordt uutgaon van de Biblia Hebraica en van het Novum Testamentum Graece, dus van de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. Het leste biebelboek dat afkommen is, is Genesis, dat in november 2015 prissenteerd is. Op dit moment wordt warkt an Exodus.

Behalve het vertaolen van biebeldielen zörgt de Warkgroep der ok veur dat kerkelijke liedern overzet wordt naor het Drents.
Bij het Drents Genootschap is in 1991 de bundel Psalms en gezangen in Drèents uutkommen. In de bundel staot virtig psalms en honderdtien gezangen uut het Liedboek voor de Kerken. Nou bint niet alle liedern umzet in het Drents. Butendes bint der deur de jaoren hen ok veul neie liedern bijkommen, die regelmaotig in de eredienst zungen wordt. Ze staot u.a. in bundels as Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor de Liturgie. De warkgroep vertaalt ok liedern oet dizze bundels en daorvan bint er al hiel wat op dizze website te vinden.

Leden van de Warkgroep

 • Jennie Lambers
 • Gerrit Hesselink
 • Hans Katerberg
 • Willy Alblas
 • Herman Lambers
 • Toni Norg
 • Jacques Bolhuis
 • Alja Streutker
 • Wim Smit
 • Gerard Reinink
 • Jantje Hoving
 • Geja Hoogeveen
 • Andries Middelbos
 • Anne Doornbos

 

Hans_en_RenateIweb

Herman_Jennie_en_ToniwebWarkgroep_GenesisIwebWarkgroep_LiedernIweb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Aj meer weten wilt over de Warkgroep Drentstalige Kerkdiensten, of een vraog hebt, kuj contact opnemen met de jongs en wichter van het Huus van de Taol.

 

Hoe ’t begund is

Het overzetten van stukken tekst oet de biebel in het Drèents is feitelijk op oldjaorsdag van het jaor 1955 begund. Toen weur der een kerkdienst in de streektaol oetzunden op de RON (Regionale Omroep Noord) vanoet de kerk in Gieten. Gerard Nijenhuis, toen nog student theologie, was veurganger. De teksten die e gebroekte, har e zölf vertaold.


Publicaties

Kört nao de oprichting van het maondblad Oeze Volk in 1956 publiceerde Jan Naarding (taolkundige en dichter) een paor stukken oet de biebel in het Zuudoost-Drèents. 
Van 1959 tot 1967 was ds. A. Meijeringh predikant in Schoonebeek. Hie gung ok diensten in de streektaol doen. Hie vertaolde zölf en kreeg verzen van regionaole schrievers.
Max Douwes warkte van 1965 tot 1970 aan een Zuudoost-Drèentse vertaoling van het Neie Testament. Hie keek daorbij naor binnen- en boetenlandse biebelvertaolings. Tussen 1966 en 1970 weurden der in het Drèents Pregram van de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost) aal week stukken oet Max Douwes zien hertaoling veurlezen. Het manuscript is doedertied niet uutgeven, want de subsidie hierveur weur in 1975 weigerd. In 2004 kreeg de Warkgroep de beschikking over de hertaoling van het Neie Testament van de hand van Max Douwes. Een paar leden van de Warkgroep hebt het manuscript bewarkt en klaormaakt veur de drukker. Veurjaor 2007 is het uutgeven bij Het Drentse Boek.

Tussen 1980 en 1983 drukte Oeze Volk aal maond een stuk van Max Douwes zien wark of under de titel De bliede tieding naor de beschrieving van Marcus.
Het biebelboek Marcus, overzet in zogenuumd Zuudoost-Midden-Drèents weur prissenteerd in 1981. Het wark is daon deur de dichter H. Heyting, de predikanten G. Nijenhuis en K. Sluiter en de taolkundige G.H. Kocks. De vertaoling weur daon vanoet de grondtekst.


Vanof 1972 was Gerard Nijenhuis weerum in Noordoost-Nederland. Hie gung nog aal veur in Drentstaolige diensten. Hie gebroekte veural teksten oet het evangelie volgens Marcus. De psalms en gezangen daorbij weurden vertaold deur de schriever Jan Kuik oet Leeuwarden.


Jan Kuik nam in 1981 ok het veurtouw um te kommen tot een warkgroep van theologen en dichters bij Het Drents Genootschap (Culturele Raod), die gangs gung met een Drentstaolig kerkliedboek. In de adventstied van 1991 kwam der een bundel oet van 50 psalms en 110 gezangen under de titel Psalms en gezangen in Drèents.Ie kunt dizze bundel op dizze website downloaden.

Dezölfde groep zörgde der ok veur dat der meer kerkdiensten in de streektaol kwamen. Der kwamen vanzölf wisselingen in de samenstelling, maor vanof 1993 is de Warkgroep Drentstaolige Kerkdiensten ok gangs met het vertaolen van dielen van de biebel.

In 1984 verschenen van de schriever Klaas Kleine het Hooglied en een keur van verzen oet Job in het Zuudwest-Drèents. In 1988 weur het evangelie van Mattheus as boekie oetbracht (uut het manuscript van Max Douwes).

Overzicht van wat der oetgeven is

 • H. Heyting: Kleutervertelboek van de biebelse geschiedenis in het Drents an de kinder verteld deur Hans Heyting. Kampen 1979.
 • H. Heyting, G. Kocks, G. Nijenhuis, K. Sluiter: Marcus, een Drentse vertaoling. Meppel 1981.
 • K. Kleine: Waor blief ie now? Job in 42 varzen in de taol van Zuudwest-Drenthe / Vangt loze vossen. Het Hooglied verdicht in de taol van Zuudwest-Drenthe. Meppel 1984.
 • M. Douwes: De goede tieding; naor de beschrieving van Mattheus. Kampen 1988.
 • De warkgroep kerklied in het Drèents van Het Drents Genootschap ( J. Alberts-Hofman, J. Jeuring, J. Kuik, G. Kuipers, H. Slot en W. Wagter); Psalms en gezangen in Drèents. Zuidwolde 1991.
 • Warkgroep Drentstaolige Kerkdiensten: Bericht van Jacobus, proeve van vertaoling. Zuidwolde 2004.

 • Twaalf Profeten, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2009)

 • Biebels Dagboek, samensteld deur Evert Akkerman, Hans Katerberg, Henk Knegt, Jennie Lambers-Niers, Albert Metselaar, Sierk Meijer, Wim Smit en Alja Streutker- Betting.
 • Bron: Met andere woorden-kwartaalblad over bijbelvertalen: juni 2011. Hieroet het artikel: Biebelvertaolen in Drèents van H. Slot en J. Katerberg
 • Jesaja, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2012)

 • Niet van gistern. Biebelse verhalen veur kinder. (Het Drentse Boek 2013) Alja Streutker-Betting. Illustraties: Geert Oldenbeuving

 • Genesis, een Drentse vertaling ( Huus van de Taol, 2015)

 • Jeremia, een Drentse vertaling (Huus van de Taol, 2018)

 

Drentse liederen

Psalmen en gezangen in Drèents