Huus van de Taol bestiet tien jaor!

8 feb 2017

Het Huus van de Taol in Beilen viert het tienjaorig bestaon. Op 1 meert 2007 gungen Maondblad Oeze Volk, Stichting Het Drentse Boek en Stichting Drentse Taol saomen wieder under de naom Huus van de Taol. Het 10-jarig bestaon wordt vierd op zaoterdag 4 meert met een Lös Huus. Het Radio Drenthe-programma Hemmeltied is der met een live uutzending tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wieder kunt bezukers de hiele dag metdoen an Broescursussen Drèents: een spoedcursus Drèents van een halfuur. Ok is der meziek, met under andere Bezik, Martijje, Vleems & Luchies en Geert Jan Brader. Verschillende Drèentse schrievers treedt op, tijdens een zeer speciale loketpoëzie en der is een boekenmarkt. Wie zelf Drèentse tekstbordties wil maken kan zien gang gaon en 's morgens is der een kienderzingworkshop o.l.v. Martijje en een kienderveurstelling deur Geke Jagt en Femke Meyberg. Der bint heerlijke Drèentse happies te koop en vanzölf kuj mooi Drèents met mekaor praoten!

In de middag is der een symposium in de raodzaal van het gemientehuis over streektaol op social media.  Jos Swanenberg, streektaolfunctionaris in Noord-Braobant, vertelt over de Braboneger. Een Surinamer die op zien darde naor Braobant verhuusd is en zölf ok Braobants prat. Lysbeth Jongbloet hef het over Friese taalvariëteiten op sociale media en Erwin Kikkers van het Huus van de Taol vertelt over de social media activiteiten van dizze streektaalorganisatie.

Het Lös Huus op zaterdag 4 meert is van 10.00 tot 16.00 uur bij het Huus van de Taol an het Raadhuisplein 1 in Beilen (in het gemientehuis van Midden-Drenthe).

Iederien is welkom! Entree is gratis!