Oplossings puzzels Zinnig op de site

18 mei 2017

Ie kunt de oplossingen van de puzzels uut de Zinnig terugvienden op de website. Kiek op het Thuusblad bij menu Huus van de Taol (links) en klik daornao op oplossingen Zinnig. De prieswinnaars wordt altied in de volgende oflevering van Zinnig bekendemaakt. Aj der rechtstreeks naor wilt, dan moej even hier klikken.