Het Huus is op zuuk naor neie collega's

Het Huus van de Taol is op zuuk naor twee neie collega's. 

-Het Huus van de Taol is op zuuk naor een inspirerende Directeur (m/v) met passie veur (streek)taol in ’t algemien en Drents in ’t biezunder en met een zaokelijke instelling.

De directeur diew nou hebt, wil geern een stappie oetzied doen. Daorum zuuk wij een opvolger veur hum. Wij hebt dus verlet van iene die dit veulziedige wark doen wil.

Veur meer informatie kuj hier klikken.

 

-Het Huus van de Taol is op zuuk naor een enthousiaste en krachtdaodige STREEKTAOLFUNCTIONARIS (M/V) (in opleiding)

Oeze huidige streektaolfunctionaris giet binnenkört wat aans doen. Tiedelijk lös wij dit intern op en döt een ervaren collega - die nou ok al activiteiten döt op dit gebied - het wark. Maor dizze collega stopt der over een jaor of twee met en daorum zuuk wij nou alvast iene die dizze inteessante en hiel belangrieke functie veur langere tied vervullen wil.

De bedoeling is daw de neie man of vrouw in twee jaor tied intern opleidt, zodat e dizze functie daorna zölfstandig doen kan en wieder wet te ontwikkelen. Körtweg: je kriegt volop de tied um je in te warken en je te ontwikkeln op het vakgebied. Alles met mekaor dus een hiel mooie oetdaoging!

Veur meer informatie kuj hier klikken.