Proeftuun Meertaoligheid

Bi'j cultuurmaker in ien van de 5 noordelijke previncies (Grunning, Fryslân, Drenthe, Overiessel en Gelderland) en hej een preject op het gebied van streekmeertaligheid? Let dan nou goed op! 

De Proeftuun Meertaoligheid gef je de meugelkheid um een mooi project in te dienen veur een publieksvriendelijk, interprovinciaal cultuurproject waorin streekmeertaoligheid een belangrieke rol speult. Het ministerie van OCW hef veur dit jaor € 220.000 beschikbaar steld um dizze streekmeertaoligheid te bevordern!

Lek het je wal wat um hieran met te doen? Kiek dan hier veur meer informatie!