NEIE STREEKTAOLFUNCTIONARIS: ARJA OLTHOF

Neie streektaolfunctionaris van het Huus van de Taol is bekend

Nao het vertrek van Abel Darwinkel bij het Huus van de Taol har de organisatie verlet van een neie streektaolfunctionaris. De zuuktocht naor de neie streektaoldeskundige hef in het naojaor van 2018 verscheiden interessante en goeie kandidaten veur dizze prachtige functie op batterij bracht. Nao riep beraod hef het bestuur van het Huus van de Taol besleuten de 36-jaorige Arja Olthof oet Hoogeveen te benumen as neie streektaolfunctionaris.

Arja Olthof is geboren in Twente. Toen ze tien jaor old was, besleuten heur pap en mam naor het Drentse Nieuwlande te verhoezen. In het gezin weur altied Twents proot en dat bleef zo, maor in heur umgeving heurde Arja vanzölf het Zuudwest-Drents. Het is dus meugelijk dat in heur taol zo nou en dan nog een Twents woordtie te heuren is.

Arja Olthof hef passie veur taol in ’t algemien en streektaol in ’t biezunder. Nao het halen van heur propadeuse via de studie Maatschappelijke en Culturele Vörming an Hogeschool Windesheim in Zwolle, hef ze de keus maakt um zuch veul meer op de taol te richten. An de Rieksuniversiteit in Stad is ze daorum Duutse taol en cultuur studeren gaon; een studie die ze vier jaor later volgen leut deur een kopopleiding um tweede graods docent Duuts te worden.

Van jannewaori 2007 of hef Arja as lerares Duuts in het veurtgezet underwies warkt. Heur enthousiasme veur taol en mèensen kun ze in dat beroep goed kwiet, maor nao twaalf jaor lesgeven hef ze toch besleuten de wereld van de Drentse taol in te gaon. En met dat besluut is het Huus van de Taol slim wies.

Op dit moment gef Arja Olthof as docent Duuts les an het Vechtdal College in Ommen. Zie hef daor ok examenklassen under heur hoede en het is vanzölfsprekend dat ze de schoel en heur leerlingen in dizze belangrieke fase niet in de steek lat. Arja mak het schoeljaor daorum gewoon of, zörgt erveur dat heur leerlingen goed veurbereid naor het examen gaot en begunt daornao - op ien augustus van dit jaor - an heur neie beroepsleven as streektaolfunctionaris. Tot die daotum komt ze verscheiden maol naor het Huus van de Taol um alvast met het inwarken te begunnen. Ok zal ze zoveul meugelijk activiteiten bijwonen. De eerste bijienkomst waor het volk met Arja kennismaken kan, is de neijaorsvesite van het Huus van de Taol op 26 jannewaori ankommend. Vanof tien uur is elk dan welkom an het Raadhuisplein 1 in Beilen um - behalve kennis te maken met de neie streektaoldeskundige van het Huus van de Taol - te genieten van aandere programma-underdielen.