Herma Stroetinga is oet de tied kommen

ts stroetinga

In de harfst van 2018 besleut Herma Stroetinga toch maor ies naor de dokter te gaon. Herma was gien kinderachtige vrouw en met elk wissewassie gung ze zeker niet naor de hoesarts. Underzukings, scans en aal zukswat meer brachten al gauw een snelgruiende tumor an ’t locht. Het bleek oeteindelijk een zogenuumde carcinosarcoom te weden, een kwaodaordige kankersoort met een constante snelle celdieling, die zuch nusseld har in het gebied waor in 1998 ok al een tumor zeten har. Daorvan was ze genezen, maor Herma hef altied zegd dat ze veul geluk had hef en jaorenlang in blessuretied leefd hef. En met daorum bleef de dappere Herma positief, standvastig en ok monter, ondanks de wetenschap dat ze niet beter worden zul. Veul contacten bleef ze underholden, organisatorische dinger waor ze bij betrökken was, bleef ze in de gaten holden. Maor de slopende ziekte woekerde deur en vrijdag 19 april 2019 kwam der een èende an heur leven. Op Goede Vrijdag, de dag dat ok heur man Henk Platje in het jaor 2000 oet de tied kwam.

Meziek

Herma hef heur hiele leven cultureel slim actief west en dat op meerdere gebieden. Zie zung al liedties in de beroemde Noord-Drentse cabaretgroep De Bekketrekker. In de jaoren zestig en zeuventig vörmde ze samen met Henk Platje en Roel Reijntjes het Drentse Minicabaret, waorin Herma zung, Henk Platje de deur humzölf schreven liedties op de piano speulde en Roel Reijntjes zien conferences dee. En veurvechter van regionale operettemuziek was ze en bleef ze.

Teniel

As achttienjaorige weur Herma deur een jongernclub in Nörg vraogd een ienakter te regisseren. Dat was het begun van een geweldig lange serie. Regisseren bleek ien van heur grote passies te weden. In totaol hef ze zeuventig operettes, zes openluchtspeulen en een stuk of wat lösse veurstellingen regisseerd. In totaol 83!
Zölf speulde Herma ok toneel. De leste jaoren was ze samen met Anne Doornbos slim succesvol met de ienakter Allent an taofel, de Drentse variant van Dinner for one, waorin Herma de rol van Juffrouw Sofie veur heur rekening nam. Meer as viefentwintig maol hebt ze met dit prachtige stuk op de planken staon.
Vanwege heur geweldige toneelkennis har het Huus van de Taol Herma vraogd jurylid te weden van het ienakterfestival Kört & Goed. Volmondig zee ze ja. Toneel was heur ja zo bekend en vertrouwd. Jammer genog is het heur niet geven west dizze taak oet te voeren. De ziekte was te ver hen en stun heur niet toe bij de veurstellingen anwezig te weden.

Bij de umroep

Meer as vieftig jaor hef Herma Stroetinga actief west bij de regionale umroep in Noordoost-Nederland. In 1963 begunde ze bij de toenmaolige Regionale Omroep Noord en Oost (RONO), waor later Radio Noord en Radio Drenthe oet ontstaon bint. Sinds het begun van Radio Drenthe in 1989 presenteerde Herma het programma Opmaot op de zundagmörgen. Zie bouwde een trouw en vast luusterpebliek op. Zölfs tiedens de ziekte van de leste maonden bleef ze Opmaot presenteren. Toen dat niet meer in Assen opnummem worden kun, kwamen technici van RTV Drenthe naor Paterswolde um het programma bij Herma in hoes op te nimmen. En ok dan bleef ze slim kritisch, hoe stoer het heur allemaol ok vuul. ‘Het gung vandaog niet zo goed. Ik bin niet tevreden. Mien stem warkte niet zo goed met,’ kun ze dan zeggen, of woorden van gelieke strekking.

Streektaol

En as echte cultuurliefhebber was Herma Stroetinga ok slim wies met de streektaol. Zie zung in die taol, zie preut de taol, zie speulde teniel in die taol, zie presenteerde Opmaot in die taol enzowieder. Schrieven in het Drents kun ze ok. De prachtige verhalen oet het Hollebomenbos (sprookies veur kinder over de heks Krakkemikka, de kebolters Pimme en Pamme en dieren as Harrie Haos en Knientie Snuffel) kwamen in 2007 in boekvörm oet. De presentatie van de bundel was op OBS De Eshoek in Annen en vanof een heuse troon las Herma een paar verhalen veur. Nee, Herma las niet veur, zie dreug veur. Aodemloos lusterden de kinder. Herma Stroetinga kun zölfs een tillefoonboek nog as een spannend kinderboek klinken laoten. Toen vrijwilligers van het Huus van de Taol meer en meer op schoelen veurlezen gungen, verzörgde Herma aal jaor een warkwinkel. Hiel wat veurlezers hebt daor geweldig veul baat bij had.

Toen het Huus van de Taol in 2008 in elke gemiente geern een ambassadeur hebben wol, vun de organisatie in Herma Stroetinga een gewillig oor. Elf jaor lang zul ze een gedreven anjager van de Drentse taol in de gemiente Tynaarlo weden. Ok presenteerde ze jaorenlang de bijienkomsten van Taol an Taofel in het noorden van oeze previncie.

Keuninklijke underscheiding

De veurgaonde opsomming is verre van compleet. Herma Stroetinga hef zó veul daon dat het in een kört bestek niet op te schrieven is. En zie hef het altied ok op heur eigen, sympathieke manier daon. In 2013 was Herma vieftig jaor warkzaam bij de umroep. Zie mus bij de directeur op kantoor kommen. Herma dacht te heuren te kriegen dat het heur leste jaor bij RTV Drenthe weden zul. Zie was de pensioengerechtigde leeftied ja al even veurbij. Maor dat was niet het geval en toen ze nao het gesprek het atrium in kwam, zat die tot de nok toe vol. Elkenien was der, want het har oeze keuning behaagd Herma te benumen tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. En dat was een meer as terechte zet van oeze keuning.

Zie bleef jong    

Tot een dik half jaor leden bleef Herma slim actief. Het leek of ze echt de eeuwige jeugd har. Het regisseren van tenielwark was ze met stopt, maor heur dagen bleven meer as goed gevuld. Tot die duustere tieding in oktober de grond under heur voeten wegsleug. Nog bleef ze belangstelling tonen en op de achtergrond heur stientie bijdragen. Zo hef Herma zölf actief metdacht um een neie taolschulte in de gemiente Tynaarlo te vinden. Met Leny Hamminga as heur opvolgster was ze slim bliede.

Meer en meer hef de ziekte zien tol vraogd. Op Goede Vrijdag kwam der een èende an het leven van een vreselijk aordige, sympathieke, metvulende culturele doezendpoot. Wij zult heur vreselijk missen.

 

Foto's: Edwin van Stenis / RTV Drenthe en Huus van de Taol