Huus van de Taol - Huus van de Taol

Huus van de Taol

Goeie vrijdag is het Huus dicht. Het kan wezen, dat der wal volk rondlop, maor de winkel is sloten. Bellen hef lichtkaans ok gien zin. Vanof dinsdag bin wij weer lös.

Wat een gloepens mooie meertmaond heb wij had. Zo veul mèensen wies met Drents. Het Huus van de Taol is veur het anfietern van oonze streektaol. Aj wies met Drents bint, dan steun ie het Huus vanzölf. Veur € 10,-- in 't jaor kan 't al. Klik op IK WOR HUUSVRIEND hier rechts of bel met oons: 0593-371010.
Wees wies met Drents; wees wies met het Huus.

Neie streektaolfunctionaris van het Huus van de Taol is bekend

Nao het vertrek van Abel Darwinkel bij het Huus van de Taol har de organisatie verlet van een neie streektaolfunctionaris. De zuuktocht naor de neie streektaoldeskundige hef in het naojaor van 2018 verscheiden interessante en goeie kandidaten veur dizze prachtige functie op batterij bracht. Nao riep beraod hef het bestuur van het Huus van de Taol besleuten de 36-jaorige Arja Olthof oet Hoogeveen te benumen as neie streektaolfunctionaris.

Arja Olthof is geboren in Twente. Toen ze tien jaor old was, besleuten heur pap en mam naor het Drentse Nieuwlande te verhoezen. In het gezin weur altied Twents proot en dat bleef zo, maor in heur umgeving heurde Arja vanzölf het Zuudwest-Drents. Het is dus meugelijk dat in heur taol zo nou en dan nog een Twents woordtie te heuren is.

Arja Olthof hef passie veur taol in ’t algemien en streektaol in ’t biezunder. Nao het halen van heur propadeuse via de studie Maatschappelijke en Culturele Vörming an Hogeschool Windesheim in Zwolle, hef ze de keus maakt um zuch veul meer op de taol te richten. An de Rieksuniversiteit in Stad is ze daorum Duutse taol en cultuur studeren gaon; een studie die ze vier jaor later volgen leut deur een kopopleiding um tweede graods docent Duuts te worden.

Van jannewaori 2007 of hef Arja as lerares Duuts in het veurtgezet underwies warkt. Heur enthousiasme veur taol en mèensen kun ze in dat beroep goed kwiet, maor nao twaalf jaor lesgeven hef ze toch besleuten de wereld van de Drentse taol in te gaon. En met dat besluut is het Huus van de Taol slim wies.

Op dit moment gef Arja Olthof as docent Duuts les an het Vechtdal College in Ommen. Zie hef daor ok examenklassen under heur hoede en het is vanzölfsprekend dat ze de schoel en heur leerlingen in dizze belangrieke fase niet in de steek lat. Arja mak het schoeljaor daorum gewoon of, zörgt erveur dat heur leerlingen goed veurbereid naor het examen gaot en begunt daornao - op ien augustus van dit jaor - an heur neie beroepsleven as streektaolfunctionaris. Tot die daotum komt ze verscheiden maol naor het Huus van de Taol um alvast met het inwarken te begunnen. Ok zal ze zoveul meugelijk activiteiten bijwonen. De eerste bijienkomst waor het volk met Arja kennismaken kan, is de neijaorsvesite van het Huus van de Taol op 26 jannewaori ankommend. Vanof tien uur is elk dan welkom an het Raadhuisplein 1 in Beilen um - behalve kennis te maken met de neie streektaoldeskundige van het Huus van de Taol - te genieten van aandere programma-underdielen.

Drèentse romperties

Hef ien in je umgeving een poppie kregen en zuuk ie een schier kedoogie? Kom dan even bie oons in Beilen of kiek op drenthecadeaus.nl. Romperties in het Drèents met roze, blauwe of zwarte tekst. Veur € 11,50 te koop in de maoten 50/56 en 62/68.

Op vrijdag 4 meert is Henk Weggemans op 72 jaorige leeftied uut de tied ekomen. Henk was gedippeteerde in Drenthe van 1994 tot 2003. Naodat Hans Schaap uut de tied kwam vervulde hij ok in 2006 korte tied die functie. In die periode hef Henk arg veul betiekend veur de totstandkoming van het Huus van de Taol. Wij wenst zien familie hiel veul starkte.

Het Huus van de Taol is op zuuk naor een commercieel metwarker / verkoper (m/v)

Bie oons in het Huus van de Taol in Beilen hangt tot 23 november een schiere selectie pentiekeningen van Arie Goedhart. Al jaoren is Goedhart drok in de weer um de netuur van het Noorden in bield te brengen. De leste jaoren hef e alle hunebedden van oons land tiekend.

't is hiel bizunder dat dizze kunstenaar zich zo bezig holdt met ien underwarp. Meistieds tiekent Goedhart uut Hoogeveen bomen, landschappen en dörpsgezichten.

Goedhart: ‘In het begin dacht ik, wat is daar nou aan, ze lijken allemaal op elkaar. Maar na verloop van tijd raakte ik in de ban van de sfeer rondom zo’n hunebed. De steeds wisselende natuur eromheen en het historisch besef doen zijn werk als je daar zo zit te schetsen of foto’s aan het maken bent. Ik kan nu niet anders zeggen, dan dat de hunebedden mij inspireren. Niet voor niets heet het nieuwe boek dat in januari uitkomt Hunebedden Inspireren.’

De expositie in het Huus van de Taol an het Raadhuisplein in Beilen is elke warkdag gratis te bezuken tiedens kantooruren.

Pagina 1 van 3