Huus van de Taol - Huus van de Taol

Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is al een tiedtie op zuuk naor een neie leidinggevende. Die zuuktocht hef succesvol west en de opvolger veur de huidige directeur Jan Germs is vunden in de persoon van Renate Snoeijing oet Emmen. Zie was ien van de 28 sollicitanten, die wal belang hadden bij de functie van directeur van de Drentse streektaolorganisatie. Renate Snoeijing is 43 jaor leden geboren in Witteveen. Vanzölf is ze Drentstaolig. Het proten van de streektaol is heur met de paplepel ingeuten en ok het schrieven van het Drents giet heur goed of. Zie begunt op 1 september ankommend as de neie directeur van ’t Huus van de Taol.

Jan Germs, op dit moment nog directeur van het Huus van de Taol, döt dommiet een stap oetzied. In de zummer van 2020 stopt e met zien beroepsmaotige wark veur het Huus van de Taol en tot die tied giet e de neie directeur helpen, inwarken, begeleiden of hoe aj ’t ok numen wilt.

Wij fieliciteert de familie H. Tissing oet Zuudwolde. Ze bint al een zetje Huusvriend. En oet alle Huusvrienden (de olden en de neien) trekken wij aal maond een pries. Dizze maaond giet de pries naor Zuudwolde. De familie Tissing kan oet eten bie De Deel in Sleen! Wij wenst je een schiere aovend daor. En wij bedankt De Deel veur het beschikbaor stellen van de pries.

In het Huus van de Taol in Beilen bint tot 26 juli zömmerse schilderijen van Anneke van Venrooy oet Hoogeveen te bekieken. Vrouwlu an zee, slaopende wichter nao een warme dag. Maor ok Grunnen, Amsterdam en het Dwingelderveld. Kom ok ies kieken. Tiedens kantooruren in het Huus van de Taol, Raadhuisplein 1, Beilen.
expo Venrooy 1

ts stroetinga

In de harfst van 2018 besleut Herma Stroetinga toch maor ies naor de dokter te gaon. Herma was gien kinderachtige vrouw en met elk wissewassie gung ze zeker niet naor de hoesarts. Underzukings, scans en aal zukswat meer brachten al gauw een snelgruiende tumor an ’t locht. Het bleek oeteindelijk een zogenuumde carcinosarcoom te weden, een kwaodaordige kankersoort met een constante snelle celdieling, die zuch nusseld har in het gebied waor in 1998 ok al een tumor zeten har. Daorvan was ze genezen, maor Herma hef altied zegd dat ze veul geluk had hef en jaorenlang in blessuretied leefd hef. En met daorum bleef de dappere Herma positief, standvastig en ok monter, ondanks de wetenschap dat ze niet beter worden zul. Veul contacten bleef ze underholden, organisatorische dinger waor ze bij betrökken was, bleef ze in de gaten holden. Maor de slopende ziekte woekerde deur en vrijdag 19 april 2019 kwam der een èende an heur leven. Op Goede Vrijdag, de dag dat ok heur man Henk Platje in het jaor 2000 oet de tied kwam.

Meziek

Herma hef heur hiele leven cultureel slim actief west en dat op meerdere gebieden. Zie zung al liedties in de beroemde Noord-Drentse cabaretgroep De Bekketrekker. In de jaoren zestig en zeuventig vörmde ze samen met Henk Platje en Roel Reijntjes het Drentse Minicabaret, waorin Herma zung, Henk Platje de deur humzölf schreven liedties op de piano speulde en Roel Reijntjes zien conferences dee. En veurvechter van regionale operettemuziek was ze en bleef ze.

Teniel

As achttienjaorige weur Herma deur een jongernclub in Nörg vraogd een ienakter te regisseren. Dat was het begun van een geweldig lange serie. Regisseren bleek ien van heur grote passies te weden. In totaol hef ze zeuventig operettes, zes openluchtspeulen en een stuk of wat lösse veurstellingen regisseerd. In totaol 83!
Zölf speulde Herma ok toneel. De leste jaoren was ze samen met Anne Doornbos slim succesvol met de ienakter Allent an taofel, de Drentse variant van Dinner for one, waorin Herma de rol van Juffrouw Sofie veur heur rekening nam. Meer as viefentwintig maol hebt ze met dit prachtige stuk op de planken staon.
Vanwege heur geweldige toneelkennis har het Huus van de Taol Herma vraogd jurylid te weden van het ienakterfestival Kört & Goed. Volmondig zee ze ja. Toneel was heur ja zo bekend en vertrouwd. Jammer genog is het heur niet geven west dizze taak oet te voeren. De ziekte was te ver hen en stun heur niet toe bij de veurstellingen anwezig te weden.

Bij de umroep

Meer as vieftig jaor hef Herma Stroetinga actief west bij de regionale umroep in Noordoost-Nederland. In 1963 begunde ze bij de toenmaolige Regionale Omroep Noord en Oost (RONO), waor later Radio Noord en Radio Drenthe oet ontstaon bint. Sinds het begun van Radio Drenthe in 1989 presenteerde Herma het programma Opmaot op de zundagmörgen. Zie bouwde een trouw en vast luusterpebliek op. Zölfs tiedens de ziekte van de leste maonden bleef ze Opmaot presenteren. Toen dat niet meer in Assen opnummem worden kun, kwamen technici van RTV Drenthe naor Paterswolde um het programma bij Herma in hoes op te nimmen. En ok dan bleef ze slim kritisch, hoe stoer het heur allemaol ok vuul. ‘Het gung vandaog niet zo goed. Ik bin niet tevreden. Mien stem warkte niet zo goed met,’ kun ze dan zeggen, of woorden van gelieke strekking.

Streektaol

En as echte cultuurliefhebber was Herma Stroetinga ok slim wies met de streektaol. Zie zung in die taol, zie preut de taol, zie speulde teniel in die taol, zie presenteerde Opmaot in die taol enzowieder. Schrieven in het Drents kun ze ok. De prachtige verhalen oet het Hollebomenbos (sprookies veur kinder over de heks Krakkemikka, de kebolters Pimme en Pamme en dieren as Harrie Haos en Knientie Snuffel) kwamen in 2007 in boekvörm oet. De presentatie van de bundel was op OBS De Eshoek in Annen en vanof een heuse troon las Herma een paar verhalen veur. Nee, Herma las niet veur, zie dreug veur. Aodemloos lusterden de kinder. Herma Stroetinga kun zölfs een tillefoonboek nog as een spannend kinderboek klinken laoten. Toen vrijwilligers van het Huus van de Taol meer en meer op schoelen veurlezen gungen, verzörgde Herma aal jaor een warkwinkel. Hiel wat veurlezers hebt daor geweldig veul baat bij had.

Toen het Huus van de Taol in 2008 in elke gemiente geern een ambassadeur hebben wol, vun de organisatie in Herma Stroetinga een gewillig oor. Elf jaor lang zul ze een gedreven anjager van de Drentse taol in de gemiente Tynaarlo weden. Ok presenteerde ze jaorenlang de bijienkomsten van Taol an Taofel in het noorden van oeze previncie.

Keuninklijke underscheiding

De veurgaonde opsomming is verre van compleet. Herma Stroetinga hef zó veul daon dat het in een kört bestek niet op te schrieven is. En zie hef het altied ok op heur eigen, sympathieke manier daon. In 2013 was Herma vieftig jaor warkzaam bij de umroep. Zie mus bij de directeur op kantoor kommen. Herma dacht te heuren te kriegen dat het heur leste jaor bij RTV Drenthe weden zul. Zie was de pensioengerechtigde leeftied ja al even veurbij. Maor dat was niet het geval en toen ze nao het gesprek het atrium in kwam, zat die tot de nok toe vol. Elkenien was der, want het har oeze keuning behaagd Herma te benumen tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. En dat was een meer as terechte zet van oeze keuning.

Zie bleef jong    

Tot een dik half jaor leden bleef Herma slim actief. Het leek of ze echt de eeuwige jeugd har. Het regisseren van tenielwark was ze met stopt, maor heur dagen bleven meer as goed gevuld. Tot die duustere tieding in oktober de grond under heur voeten wegsleug. Nog bleef ze belangstelling tonen en op de achtergrond heur stientie bijdragen. Zo hef Herma zölf actief metdacht um een neie taolschulte in de gemiente Tynaarlo te vinden. Met Leny Hamminga as heur opvolgster was ze slim bliede.

Meer en meer hef de ziekte zien tol vraogd. Op Goede Vrijdag kwam der een èende an het leven van een vreselijk aordige, sympathieke, metvulende culturele doezendpoot. Wij zult heur vreselijk missen.

 

Foto's: Edwin van Stenis / RTV Drenthe en Huus van de Taol

Wat een gloepens mooie meertmaond heb wij had. Zo veul mèensen wies met Drents. Het Huus van de Taol is veur het anfietern van oonze streektaol. Aj wies met Drents bint, dan steun ie het Huus vanzölf. Veur € 10,-- in 't jaor kan 't al. Klik op IK WOR HUUSVRIEND hier rechts of bel met oons: 0593-371010.
Wees wies met Drents; wees wies met het Huus.

Neie streektaolfunctionaris van het Huus van de Taol is bekend

Nao het vertrek van Abel Darwinkel bij het Huus van de Taol har de organisatie verlet van een neie streektaolfunctionaris. De zuuktocht naor de neie streektaoldeskundige hef in het naojaor van 2018 verscheiden interessante en goeie kandidaten veur dizze prachtige functie op batterij bracht. Nao riep beraod hef het bestuur van het Huus van de Taol besleuten de 36-jaorige Arja Olthof oet Hoogeveen te benumen as neie streektaolfunctionaris.

Arja Olthof is geboren in Twente. Toen ze tien jaor old was, besleuten heur pap en mam naor het Drentse Nieuwlande te verhoezen. In het gezin weur altied Twents proot en dat bleef zo, maor in heur umgeving heurde Arja vanzölf het Zuudwest-Drents. Het is dus meugelijk dat in heur taol zo nou en dan nog een Twents woordtie te heuren is.

Arja Olthof hef passie veur taol in ’t algemien en streektaol in ’t biezunder. Nao het halen van heur propadeuse via de studie Maatschappelijke en Culturele Vörming an Hogeschool Windesheim in Zwolle, hef ze de keus maakt um zuch veul meer op de taol te richten. An de Rieksuniversiteit in Stad is ze daorum Duutse taol en cultuur studeren gaon; een studie die ze vier jaor later volgen leut deur een kopopleiding um tweede graods docent Duuts te worden.

Van jannewaori 2007 of hef Arja as lerares Duuts in het veurtgezet underwies warkt. Heur enthousiasme veur taol en mèensen kun ze in dat beroep goed kwiet, maor nao twaalf jaor lesgeven hef ze toch besleuten de wereld van de Drentse taol in te gaon. En met dat besluut is het Huus van de Taol slim wies.

Op dit moment gef Arja Olthof as docent Duuts les an het Vechtdal College in Ommen. Zie hef daor ok examenklassen under heur hoede en het is vanzölfsprekend dat ze de schoel en heur leerlingen in dizze belangrieke fase niet in de steek lat. Arja mak het schoeljaor daorum gewoon of, zörgt erveur dat heur leerlingen goed veurbereid naor het examen gaot en begunt daornao - op ien augustus van dit jaor - an heur neie beroepsleven as streektaolfunctionaris. Tot die daotum komt ze verscheiden maol naor het Huus van de Taol um alvast met het inwarken te begunnen. Ok zal ze zoveul meugelijk activiteiten bijwonen. De eerste bijienkomst waor het volk met Arja kennismaken kan, is de neijaorsvesite van het Huus van de Taol op 26 jannewaori ankommend. Vanof tien uur is elk dan welkom an het Raadhuisplein 1 in Beilen um - behalve kennis te maken met de neie streektaoldeskundige van het Huus van de Taol - te genieten van aandere programma-underdielen.

Drèentse romperties

Hef ien in je umgeving een poppie kregen en zuuk ie een schier kedoogie? Kom dan even bie oons in Beilen of kiek op drenthecadeaus.nl. Romperties in het Drèents met roze, blauwe of zwarte tekst. Veur € 11,50 te koop in de maoten 50/56 en 62/68.

Op vrijdag 4 meert is Henk Weggemans op 72 jaorige leeftied uut de tied ekomen. Henk was gedippeteerde in Drenthe van 1994 tot 2003. Naodat Hans Schaap uut de tied kwam vervulde hij ok in 2006 korte tied die functie. In die periode hef Henk arg veul betiekend veur de totstandkoming van het Huus van de Taol. Wij wenst zien familie hiel veul starkte.

Het Huus van de Taol is op zuuk naor een commercieel metwarker / verkoper (m/v)

Bie oons in het Huus van de Taol in Beilen hangt tot 23 november een schiere selectie pentiekeningen van Arie Goedhart. Al jaoren is Goedhart drok in de weer um de netuur van het Noorden in bield te brengen. De leste jaoren hef e alle hunebedden van oons land tiekend.

't is hiel bizunder dat dizze kunstenaar zich zo bezig holdt met ien underwarp. Meistieds tiekent Goedhart uut Hoogeveen bomen, landschappen en dörpsgezichten.

Goedhart: ‘In het begin dacht ik, wat is daar nou aan, ze lijken allemaal op elkaar. Maar na verloop van tijd raakte ik in de ban van de sfeer rondom zo’n hunebed. De steeds wisselende natuur eromheen en het historisch besef doen zijn werk als je daar zo zit te schetsen of foto’s aan het maken bent. Ik kan nu niet anders zeggen, dan dat de hunebedden mij inspireren. Niet voor niets heet het nieuwe boek dat in januari uitkomt Hunebedden Inspireren.’

De expositie in het Huus van de Taol an het Raadhuisplein in Beilen is elke warkdag gratis te bezuken tiedens kantooruren.

Pagina 1 van 3