Vief jaor eleden wordde het beeld van Hans Heyting uut Borger esteulen. Na een benefietaovend in Borger was der genog geld um deur kuunstenaar Lia Krol een nei beeld te laoten maken. Dit beeld wordde emaakt van gietiezer um de kaans op diefstal te verkleinen en is in 2016 eplaatst op de stee waoras eerst het olde beeld stund. Maar nou is het eerste beeld terugevunden in een sloot an de Westeres in Zwiggelte! Hij is wel beschadigd en is tiedelijk onderebracht in het gemientehuus van Exloo.Wat der mit het originele beeld edaone wordt is nog niet dudelijk. Het gietiezern beeld blef gewoon in Borger staon. 

Maar liefst 700 inzendingen kwamen der binnen naor anleiding van de puzzels uut de Wiesneus van 2018! Een geweldig resultaat!  25.000 Wiesneuzen bint der in de meertmaond-streektaalmaond uutedield an basisschoelkiender. Dank an al die vrijwilligers die onvermeuibaar aal maar weer op pad gungen um in het Drents veur te lezen! Zelfs tot in april waren zij drok in de weer um alle schoelen te bedienen.

Uut de woordzuker kwam de zin: Kunt dieren ok Drents verstaon?

De tablet is ewunnen deur Thijs Nieborg uut groep 8 van de Linderakkers in Valthe.

De kruuswoordpuzzel had as uutkomst: bullebak

Een priezenpakket is ewunnen deur:Fleur Scheerhoorn van De Rozebottel in Koekange

De winnende kleurplaat is van Yinthe Boelhouwer van de Panta Rhei uut Coevern. Zij kreg ok een priezenpakket.

Allemaol van harte fielsieteerd! En hej gien pries? Volgend jaor kuj gewoon weer mitdoen!

De priezen zult nao de meivekaansie deur de Taolschultes op de schoelen worden uutereikt.

Op zaoterdag 21 april wordde in zalencentrum Meursinge in Börk de tweejaorlijkse Drentendag eholden. Het is de ontmoetingsdag van Drentse verenigings in de Vrömde.Deurdat der aal meer verenigings opeheven wordt umdat der gien bestuursleden meer bint te vienden zul het maar zo ies kunnen dat het ien van de leste Drentendagen ewest hef. Ondanks dit droevige veuruutzicht waren der toch zo'n 140 Drenten anwezig die de dag traditioneel begunden mit het Drentse Volkslied. Gasten waren dizze dag Gedippeteerde Cees Bijl die riffereerde an de Staat van het Drents waoruut blek dat het hielemaol nog niet zo gek giet mit de Drentse taal, Marga Kool en Jan Veenstra en vocaal ensemble Intermezzo. Het bestuur van Drenten in de Vrömde kan terugkieken op een geslaagde dag.

Veurige maond stund de streektaalpuzzel in het Dagblad van het Noorden.Maar liefst 309 inzendings bint der binnenekomen. Het was bliekbaar nogal een pittige puzzel, want der waren nogal wat fouten oplossings. De goeie zin was: Van vortgeven kuj gloepends riek worden.
De puzzel stiet hieronder nogmaals ofebeeld mit de goeie oplossing derbij. Alle prieswinnaars: van harte fielsieteerd! Wij hoopt daj oe hebt vermaakt!

 

Op zundagmiddag 15 april kreeg Leny Hamminga veur heur boek 'Lena' de Streektaolpries van het Dagblad van het Noorden. Der waren in de categorie 'Proza en Poezie' nog 2 uutgaves van het Huus van de Taol/Het Drentse Boek nomineerd. 'Leeive Lieve Eva'van Jannie Boerema en 'Drentse Letteren' van Rouke Broersma. De publiekspries was veur Harm en Roelof mit heur cd 'Daor stiet je fiets'.

De neie Zinnig is uut! Het thema is dizze keer pril. Interviews mit Jetta Kleinsma en Flip de Kam, columns van Suze Sanders. Hans Katerberg en Chris Canter, recepten, puzzels en strips. Nog gien abonnement op Zinnig? Dat kan veraandern! Klik maar even hier!

Het onderzuuk van het Drents panel naor de staat van het Drents blef niet onopgemarkt. Vandaag een artikel daorover in het dagblad Trouw. Journalist Dirk Waterval hef der wat moois van emaakt! Lees het artikel maar ies.

 

 

De Commissie van Onderzoek hef in febrewaori van dit jaor via het Drents panel underzuuk daon naor
* de beheersing van het Drents
* de holding ten opzichte van het Drents
* de bekendheid van het Huus van de Taol.
1172 leden van het Drents Panel hebt op de computer een liest met twintig vaogen invuld. Die 1172 leden kunt beschouwd worden as een dwarsdeursnede van de Drentse bevolking van 20 jaor en older.

Pagina 4 van 48