Op vrijdag 13 april kuj veur de leste keer dit seizoen naor de Literaire Hemel in Amen. Een drietal schrievers bint te gast. Hella Rottenberg,over de sigarenfabriek die heur grootva in 1932 overnam in het Döbeln bij Dresden en de strijd um het bedrief in Nazi-Duutsland te kunnen beholden. Lukas Koops, die onlangs de biografie van Gerard Nijenhuis prissenteerde en Aukje Holtrop vertelt over Henriëtte van Eyk. Muziek is van het WeimarTrio. Aanvang 20.30 uur, zaal lös 20.00 uur. Toegang 15 euro. Risserveren: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De warkgroep van het Huus van de Taol in De Wolden is naost het veurlezen op de basisschoelen actief bezig mit de schoeljeugd op het gebied van streektaal. De oldste leerlingen van de basisschoelen magt een t-shirt ontwarpen mit een mooie Drentse tekst. Een jury beoordeelt de t-shirts en het mooiste ontwerp wordt edrukt en uutedield.

Geert Woldman, Taolschulte in de gemiente Midden Drenthe, hef een project bedacht um de kinder van de basisschoelen in oeze provincie een verhaaltie (in het Nederlands) schrieven te laoten. De leerkrachten beoordielden ze en de mooiste verhalen wordden naor het Huus van de Taol stuurd. Taolschultes en Keurnoten jureerden de verhaalties en vertaolden de besten in het Drèents. Vief schrievers muchten op de finalemorgen op 3 april die verhaalties in dorpshoes Noorderbreedte in Bunermond veurlezen. Joanne Ottens, Romée Mulder, Dennis Hanouwer, Manon Woortman en Liane de Beere deden dat geweldig goed. Romée Mulder oet Ies gung oeteindelijk met de trofee hen hoes. Martijje zung Drentse kienderliedties uut Het jaor deur. Dit jaor was de gemiente Borger- Oring anwezen as pilot gemiente. Aander jaor hoopt de organisatie de hiele provincie derin te betrekken.  

 

Wie kent niet de uutdrukking: jeremiëren? Het woord is ontleend an het biebelboek Jeremia en betekent: jammern. Wie dit boek leest, markt dat dat klopt. Mar in Jeremia zien boek stiet meer as allén gejammer. Nou en dan klinkt woorden van hoop en uutzicht op een leven in een betere wereld. Jeremia is de tweede van de zg. vier grote profeten. Het boek wordt zundag prissenteerd in de hervormde karke van Coevern. De dienst begunt um 10.00 uur. Ie kunt het boek bestellen via de website www.drentheboeken.com

 

Een week of wat leden is van de Grunneger Jan Bos oet Beem (Bedum) een boouk oetkommen met de titel Tiggeljong, het verhaal van Yp de steenfabrieksarbeider. Het bouk geeit over sociale aarmou, waark en hoesvesting in de periode 1860-1890. Over de aarmste mèensen, het steeinfabrieksvolk. ‘Tiggeljong’ Yp, de Hogelandsters sprekende hoofdpersoon, wil zich omhoog waarken. Met mor dreei drie jaor legere schooul steeit Yp al op z’n dartiende op het laand om zien pap te helpen met klei spitten veur de steeinfabriek. Om het grote, aarme gezin te eten te geven. En dat zes daogen in de week, virtien uur per dag! Omdat hij veuroet wil in het leven en de aarmou ontvluchten wil, brek e met zien verleden in Onderdendam en waarkt hij hum omhoog via de steenfabrieken in Ol’ Pekel, Noordscheschut, Olst en Voorst. De schriever hef veur dit boouk praot met een koppel mèensen oet het heeile Nedersaksisch taolgebied die allemaol verhaolen kenden over die tied. En wat dit boek zo bijzonder maokt, is dat het schreven is in het Hogelandsters, mor dat der ok dialogen in staon in aander Nedersaksische streektaolen van de plekken waor of Yp woonde en waarkte. Jan Bos, de schriever hef daorveur contact zöcht met de streektaolinstituten in alle previncies en zo staon der stukkies in ’t Drèents, ‘t Veenkoloniaals, ‘t Sallands en ‘t Oost-Veluws in. En der zit een prachtige liefdegeschiedenis deurhenvlochten. De lezer blif zich ofvraogen krig Yp zien wichie, zien Godelieve, of Godelaifste zo as hij heur neuimt.

Um nationale minderheden en minderheidstalen een betere toekomst te geven is een burgerinitiatief van de Federal Union of European Nationalities 'Minority Safepack' opezet. Der bint in Europa umdebij vieftig miljoen mèensen die bij een nationale minderheid heurt of die een minderheidstaal praot. Zij bevördert de taolkundige en culturele verscheidenheid in Europa. Samen mit aandere Europeaonen wilt ze ok an het roer staon as het giet um de toekomst van de Europese Unie - een toekomst waorin niet allent officiële talen of overheersende culturen belangriek bint, maar waorin ok rekening eholden wordt mit autochtone minderheden. Veur het behold van heur identiteit wilt de minderheden bescharming en steun. Ie kunden oen haandtieken zetten op de petitie. Het doel was um een miljoen stemmen bij mekaar te kriegen en dat is elukt! Veur alle zekerheid wilt ze eigenlijk nog graag wat extra ondertiekeningen, zodat ze zekerder bint. Dus aj nog niet etiekend hebt gao dan naor de folder en tieken de petitie op www.minority-safepack.eu Ie hebt nog twee dagen de tied.

Annie Veenema uut Börger mag zich de miest loze Drent van 2018 numen. Zij versleug in de finale Diana Huizing-Beekelaar uut Hollandscheveld en Rianne Nieuwenweg uut Drouwen. Naost de mooie bokaal kreeg Annie vrijkaorten veur het Drents Museum. Dit seizoen gungen de vraogen in LOOS niet allent over de streektaal, maar ok over de Drentse geschiedenis, topografie en actualiteit. Loos is een samenwarkingsproject van RTV Drenthe en het Huus van de Taol, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Hunebedcentrum en het Drents Archief. Het programma wordde prissenteerd deur Erwin Kikkers. Woj de aoflevering nog een maol zien?

De meertmaond streektaalmaond is zowat veurbij. Reden veur RTV Drenthe um op 30 meert de hiele dag in het Drents te prissenteren. Wij viendt dat vanzelf een hiel schier plan. As anvulling meuken mitwarkers en een taalschulte van het Huus van de Taol bij RTV Drenthe een filmpie waorin alle zeuven streektaalvarianten van het Drents te heuren bint. Te heuren en te zien op de social media.

Pagina 5 van 48