Het toneelfonds dat het Huus van de Taol opericht hef kreg een roem assortiment an toneelstukken. Een kleine redactie is gangs um uut te zuken welke stukken in het toneelfonds openeumen wordt.Der bint nogal wat toneelstukken die niet bij toneeluutgevers underebracht bint. Het Huus van de Taol viendt dat jammer en wil die stukken opnemen in het Toneelfonds van het Huus van de Taol.

toneel_gordijnHet Huus van de Taol richt een Drents toneelfonds op.  Wij wilt toneelstukken die nou nog in de laden van schrievers ligt te verstoffen beschikbaar stellen an de Drentse toneelverenigings.
vrouwentoneelweb.jpg{multithumb}Veur de allerleste keer hebt de vrouwlu van het Vrouwentoneel Erica op de planken staon.
Vrijdagaovend 12 december en zundagnommedag 14 december was ’t Schienvat op Erica nog ienmaol vol met tenielliefhebbers.

Op de metwarkersmiddag van Oeze Volk / Maandewark die ofgelopen zaoterdag 27 september eholden is, werd de Roel Reijntjes pries uutereikt an Gerrit Kuipers. De Roel Reijntjes pries is inesteld veur meinsen die zich inezet hebt veur Oeze Volk en veur het Drèents. Dat dat opgiet veur de net 90 jaor eworden Gerrit Kuipers is wel dudelk.

Elke gemiente in de provincie Drenthe hef de beschikking over een Taolschulte.

De taolschulte as ambassadeur hef feilijk drie hoofdtaken:
1. Representeren (vertegenwoordigt het Huus van de Taol in de eigen gemiente)

2. Controleren (an de bel trekken as de streektaol argens onrecht andaon wordt)

3. Organiseren van activiteiten (zoas het veurlezen op basisschoelen in de meertmaond)


Hij/ zij wordt hierbij ehölpen deur de Keurnoten. Dat bint vrijwilligers die in de dorpen rondom de kerngemiente ligt.

Pagina 47 van 48