Op 15 meert is bij de stichting Wolderwijs onderwijs en kinderopvang de map Echt waor? Echt waor! toe-elicht en officieel uutereikt deur wetholder Mirjam Pauwels an alle schoelen in De Wolden. Een mooi kedo mit een Drents accent!

 

Wetholder Wekema van de gemeinte Noordenveld hef het eerste dubbeltalige plaatsnaambord van Drenthe in Nei-Roon onthuld. Umdat Nei-Roon as dorp uutebreid is, was der behoefte an een nei plaatsnaambord. Dankzij de vereniging dorpsbelangen stiet bovenan de Nederlandse naam van het dorp en daoronder de Drentse naam.

Het actiecomité Drents op Stee hef in de nacht van 13 op 14 meert weer een paar plaatsnaamborden veurzien van heur Drentse name. Dizze keer waren Wisp (Wezup), Wespert (Westdorp) en Hieken (Hijken) an de beurte. Drents op Stee viendt dat der meer Drents te zien mut wezen in de openbare ruumte. Dizze ludieke actie kent wel een serieus vervolg. Want vrijdag a.s. zal in Nieuw-Roden het Drentse plaatsnaambord Nei-Roon toe-evoegd worden.  Nieuw Roden is nl egreuid en der mus sowieso een nei bord komen.De vereniging Dorpsbelangen Nieuw Roden vreug um de Drentse toevoeging.

 

 

Drentse Vereniging  't Aol'Volk wordde op 24 februari 1948 opericht. En dat betiekent dat zij dit jaor 70 jaor bestaot! Dit wordde zaoterdag 10 maart uutgebreid evierd.Een zeuvental vrijwilligers kregen extra aandacht, zij hebt zich nl. al 25, 50 of zelfs 65 jaor inezet veur de vereniging.

Op vrijdag 9 meert har Ans Klok in De Bospub in Dwingel een belangriek overleg van de historische veriening Dwingels Eigen. Zo tegen kwart over vier weur de vergadering roeg versteurd deur burgemeester Rikus Jager met in zien kielzog een tjoggel aander volk. Ans zat namelijk al 25 jaor in het bestuur van Dwingels Eigen en dat mus vierd worden, aldus de burgemeester. In zien toespraak verteld’e over een koppel dinger die Ans veur de Dwingeler gemienschap oet het stro zet hef. Halverwege weur ok burgemeester Jager underbreuken en weur het woord hum ofpakt deur Jan Germs, directeur van het Huus van de Taol. Jan greep de microfoon um de verdiensten van Ans veur de streektaol oet de doeken te doen, waornao de burgemeester oeteindelijk de aap oet de mouw kommen leut: het har Zijne Majesteit behaagd Ans te benumen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wij fillesteert Ans van harte met de keuninklijke underscheiding en kunt niet aans as zeggen: veur de volle honderd precent verdiend!

Dunderdag 1 meert kwamen meer as vieftig vrijwilligers naor het Huus van de Taol in Beilen um bijproot te worden over de ontwikkelingen in het Huus van de Taol en um met te denken over het oetdragen van het Drents en de producten van het Huus.Wij waren geweldig bliede met de opkomst en het was een hiel nuvere aovend. Eerst vertelde Jan Germs over de ontwikkelingen die gaonde bint. Dat gung veur een belangriek diel over de personele wisselingen, die anstaonde bint. Daorover hej op oeze site al eerder lezen kund. In het tweede diel van de aovend weur in groepies proot over ideeën um de bosschup van het Huus van de Taol wieder te verspreiden. Ok risselveerden de vrijwilligers over ‘het verhaal’ daj daorbij an aandern vertelt. Al met al was het een mooie aovend, waorbij weer hiel wat goeie dinger op batterij kwamen.Vanzölf is zo’n bijienkomst niet het eindstation. Alle riepe en grune ideeën moet op haalbaarheid bekeken worden en organisatorisch meugelijk weden. Daor wordt wieder over proot en de eerste maol is vanaovend (dunderdag acht meert) as een groep bestaonde oet bestuursleden, beroepskrachten en vrijwilligers zuch wieder met de materie bezigholdt en lichtkans al spiekers met koppen slaon kan.

Vanof maondagaovend 5 meert is de Tafel van Taal veer week laang op televisie op NPO 2, elke aovend om 19.50 uur. Abel Darwinkel döt ok mit. Op dinsdag 20 meert zit e veur ’t eerst in de oetzending! 

In de tweede week van meert organiseert de Stichting CPNB de boekenweek. Het thema van 2018 is Natuur. De provincie Drenthe neugt oe um ies op een aandere manier naor de natuur te kieken nl. deur de ogen van schrievers en dichters. Op 11, 14 en 18 meert koomt muzikanten en schrievers samen op De Drentse Literatuurdagen. Iedereen is welkom bij optredens, wandelingen en lezingen van onder andere Hans Dorrestijn en Koos Dijksterhuis. Meer informatie kuj hier vienden.

Pagina 7 van 48