Op vrijdag 9 meert har Ans Klok in De Bospub in Dwingel een belangriek overleg van de historische veriening Dwingels Eigen. Zo tegen kwart over vier weur de vergadering roeg versteurd deur burgemeester Rikus Jager met in zien kielzog een tjoggel aander volk. Ans zat namelijk al 25 jaor in het bestuur van Dwingels Eigen en dat mus vierd worden, aldus de burgemeester. In zien toespraak verteld’e over een koppel dinger die Ans veur de Dwingeler gemienschap oet het stro zet hef. Halverwege weur ok burgemeester Jager underbreuken en weur het woord hum ofpakt deur Jan Germs, directeur van het Huus van de Taol. Jan greep de microfoon um de verdiensten van Ans veur de streektaol oet de doeken te doen, waornao de burgemeester oeteindelijk de aap oet de mouw kommen leut: het har Zijne Majesteit behaagd Ans te benumen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wij fillesteert Ans van harte met de keuninklijke underscheiding en kunt niet aans as zeggen: veur de volle honderd precent verdiend!

Dunderdag 1 meert kwamen meer as vieftig vrijwilligers naor het Huus van de Taol in Beilen um bijproot te worden over de ontwikkelingen in het Huus van de Taol en um met te denken over het oetdragen van het Drents en de producten van het Huus.Wij waren geweldig bliede met de opkomst en het was een hiel nuvere aovend. Eerst vertelde Jan Germs over de ontwikkelingen die gaonde bint. Dat gung veur een belangriek diel over de personele wisselingen, die anstaonde bint. Daorover hej op oeze site al eerder lezen kund. In het tweede diel van de aovend weur in groepies proot over ideeën um de bosschup van het Huus van de Taol wieder te verspreiden. Ok risselveerden de vrijwilligers over ‘het verhaal’ daj daorbij an aandern vertelt. Al met al was het een mooie aovend, waorbij weer hiel wat goeie dinger op batterij kwamen.Vanzölf is zo’n bijienkomst niet het eindstation. Alle riepe en grune ideeën moet op haalbaarheid bekeken worden en organisatorisch meugelijk weden. Daor wordt wieder over proot en de eerste maol is vanaovend (dunderdag acht meert) as een groep bestaonde oet bestuursleden, beroepskrachten en vrijwilligers zuch wieder met de materie bezigholdt en lichtkans al spiekers met koppen slaon kan.

Vanof maondagaovend 5 meert is de Tafel van Taal veer week laang op televisie op NPO 2, elke aovend om 19.50 uur. Abel Darwinkel döt ok mit. Op dinsdag 20 meert zit e veur ’t eerst in de oetzending! 

In de tweede week van meert organiseert de Stichting CPNB de boekenweek. Het thema van 2018 is Natuur. De provincie Drenthe neugt oe um ies op een aandere manier naor de natuur te kieken nl. deur de ogen van schrievers en dichters. Op 11, 14 en 18 meert koomt muzikanten en schrievers samen op De Drentse Literatuurdagen. Iedereen is welkom bij optredens, wandelingen en lezingen van onder andere Hans Dorrestijn en Koos Dijksterhuis. Meer informatie kuj hier vienden.

Zundag 4 meert kuj weer naor Taal an Taofel bij Grand Café De Brink in Dwingel. Gasten bint dizze keer Roelie Bakker (proza/poëzie), Derk Jan ten Hoopen (proza), Luc Oostra & Cor Többen (mit meziek bij teksten van Suze Sanders). Taal an Taofel begunt um 11.00 uur en is um 14.00 uur ofelopen. Meer informatie kuj lezen in de folder.

Op donderdag 1 meert bint alle vrijwilligers van het Huus van de Taol uuteneudigd um mit te komen praoten over het meerjaorenplan van het Huus van de Taol. In september was der een eerste bijienkomst en de vrijwilligers hebt toen mitedacht en mitepraot over de toekomst van het Huus van de Taol. Binnen toen en veer jaor zulden een aantal personeelsleden de leeftied bereiken waorop zij zulden vertrekken. Nou blek dat deur een samenloop van omstandigheden een aantal personeelsleden nogal rap achter mekaar opstapt. Ieder hef zien eigen verklaarbare reden, maar het is wel wat veul in korte tied. Erwin Kikkers gunk met ingang van 1 jannewari in volledige dienst warken bij RTV Drenthe. Zien taken bint overeneumen deur de aandere personeelsleden van het Huus van de Taol.  Hermien Haar (in december 65 eworden) döt vanof 1 april ofstand van heur uutgeversbaan. Bert Rossing zal de neie uutgever van Het Drentse Boek worden en kreg daorveur extra uren. Hermien Haar blef op freelance basis nog actief veur het Huus van de Taol en zal samen mit Bert Rossing en Baukje Bloemert redactionele taken veur het blad Zinnig op zich nemen. Alja Kiers kös op 1 juni veur het vrijwilligerswark en hef deur het wegvallen van jaorenlange mantelzorg samen mit heur man nou meer tied um aandere dingen te gaon doen. Zij blef vrijwilliger bij het Huus van de Taol en zal de cursusklus op zich nemen. Tenslotte hef Abel Darwinkel anegeven op 1 oktober mit zien beroepsmatige wark veur de streektaalorganisatie te stoppen. Dé kenner van het Drents hef toe-ezegd dat hij wel beschikbaar is um zien kennis veur het Huus van de Taol projectmatig in te willen zetten.
Zoas hierboven ezegd, is het wat veul in korte tied. De sollicitatieprocedure um een goeie opvolger veur Alja te vinden, is in volle gang. Aander week bint de sollicitatiegesprekken. Deur intern schoeven van warkzaamheden en oetbreiding van uren veur Bert kun we alle activiteiten prima doen blieven. Wat de opvolging van Abel angiet, is het bestuur drok gangs de beste weg uut te stippeln.

Op donderdagaovend 22 meert kuj naor een Streektaalaovend in de bibliotheek van Beilen. Gasten bint: Anne Doornbos, Geert Jan Brader en de Rederijkerskamer uut Börger. De aovend begunt um 19.30 uur. Kaorten kuj in de veurverkoop halen bij de bibliotheek van Beilen of bij het Huus van de Taol. Zij kost dan € 7,50. Op de aovend zelf betaal ie 10 euro.

Jan Germs much midden in de nacht op Hilversum an um mit te doen an het programma Dit is de nacht van NPO1 Radio 1. Hij zat samen in uutzending mit Ans Wallinga (docente Fries). Aj het programma terug wilt luustern dan kan dat. https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-nacht
Kiek bij 27 februari en scroll naor Hoe staat het ervoor met de streektaal?

Pagina 9 van 52