Streektaalconferentie in Leeuwarden op 8 en 9 juni

6 juni 2018

Kaart door Peter Kleiweg, John Nerbonne en Martijn Wieling Kaart door Peter Kleiweg, John Nerbonne en Martijn Wieling

De jaorlijkse Streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten wordt dit jaor op Tresoar in Leeuwarden eholden op vrijdag 8 juni 2018 van kwart over tien tot vief uur en wordt organiseerd deur de Fryske Akademy in samenwerking mit de Afûk. Het thema van dizze 13de editie is De (on)zin van taal- en dialectpromotie. Vanuut verschillende invalshoeken en wiendstreken zult streektaalfunctionarissen, beleidsmitwarkers en onderzukers dit thema bespreken en heur wark dielen. Nao de acht lezingen volgt twee paneldiscussies onder leiding van Lutz Jacobi over de thema’s Het jonge kind: beleid, activiteiten en materiaal en Cultuur zoals muziek en toneel in streektalen. De toegang (inclusief lunch, koffie/thee, drankje na afloop) bedraagt € 20,00.

Streektalendag: dag vol (taal)cultuur
Aanslutend is der op zaoterdag 9 juni een dag vol cultuur in de Nederlandse streektalen in het Talenpaviljoen en de Talentuun, in stadspark de Prinsentuun te Leeuwarden. Dizze Streektalendag wordt eholden van twaalf tot zes uur handelt over diverse talige activiteiten. Van optredens van schrievers, zangers en een goochelaar tot workshops schrieven en dichten. Der koomt diverse streektalen aan bod: Fries, Stellingwerfs, Drents en Grunnings. De middag böd volop interessante activiteiten veur kiender vanof 8 jaar. De toegang is gratis.
Meer informatie
Het hiele programma van de Streektaalconferentie is te vienden op de website www.fryske-akademy.nl/snd2018 Daor kuj oe ok opgeven veur de conferentie. Veur informatie over (een deel van) de optredens en workshops van de Streektalendag, kiek op www.fryske-akademy.nl/streektaledei Veur de Streektalendag is opgave niet nodig.
Beide dagen wordt organiseerd in het kader van Lân fan taal/LF2018.