Wetenschap - Huus van de Taol

Kleine kinder leert taol speulenderwies. Zie moet veul met taol speulen, der mot veul interactie weden. In het underwies wordt wal ies te vrog stappen zet naor ‘docerend underwiezen’.
Het Dagblad van het Noorden besteedde daor andacht an en tot oeze bliedschap - maor niet tot oeze verrassing, want het is zo logisch as ’t maor kan - weur ok proot over de positieve invloed die streektaol hebben kan.
Lees het hiele artikel van Gea Meulema van maandag 25 mei maor ies.

Een aandere blik op tweetaoligheid

De redens um in schoel streektaol een plek te geven bint der.

Historische ontwikkeling
De Grunniger hoogleraar prof. dr. G.S. Overdiep hef de eerste west die met concrete veurstellen kwam veur een ienvoldige schriefwieze van het Drèents.

Pagina 15 van 15