Wetenschap - Huus van de Taol

Ype Abels hef in Hpdetijd.nl een artikel eschreven over het al of niet uutstarven van het dialect. Het stuk begunt mit Heftan tattat! (even hardop uutspreken), de titel van een gedicht van Willem Wilmink

Het Genootschap Onze Taal, de Nederlandse vereniging van taalliefhebbers gef elke maond een blad oet met de titel Onze Taal, mor veur middelbaore scholieren hebben ze ok een digitaole neisbrief TLPST.

Het Nederlands hef veul woorden oet aander taolen overnommen, maor aansum hef het Nederlands ok woorden oetliend. De Oetlienwoordenbank van het Meertens Instituut telt meer as 18.000 oetlienwoorden. Met dizze neie applicatie kuj as bezuker zölf woorden en woordvelden in kaort brengen. Zo kriej op een snelle maneer inzicht in de taolcontactgeschiedenis van het Nederlands. De Oetlienwoordenbank stiet online op: www.meertens.knaw.nl/uitleenwoordenbank

Pagina 3 van 15