Spellingcursus

Waarom zeggen wij loopm, maar schrijven wij lopen? En hoe schrijf je 'eventjes' in het Drents?

Speulen mit spellen

In 1987 heeft de Provincie Drenthe de spelling van de Drentse taal officieel erkend. Er wordt vaak gedacht, dat het heel moeilijk is om die spelling te leren, maar dat valt mee! In vijf avonden kun je Drentse spelling onder de knie krijgen.

De cursus Speulen mit Spellen gaat over de spellingsregels, maar staat ook stil bij verkleinwoorden, samentrekkingen van woorden en werkwoordvervoegingen. Deze cursus kost € 40,00. Daar krijg je dan vijf lessen, een cursusboek, spellingboekje en het Drents zakwoordenboek voor. Het is mogelijk dat er nog een bedrag voor zaalhuur en/of koffie en thee bij komt.

Aanmeldformulier