Wat we doen

Als Huus van de Taol willen wij de Drentse streektaal een vaste en gewaardeerde plek in de Drentse samenleving geven.

Drentse streektaal

Als Huus van de Taol willen wij de Drentse streektaal als toegevoegde waarde, taalschat en erfgoed een plek in de Drentse samenleving geven. Onze missie is simpelweg: het stimuleren van het Drents door een heleboel activiteiten te organiseren. Onze taal is een gemeenschappelijk bezit waar we met elkaar zuinig op moeten zijn.

Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is op 1 maart 2007 opgericht. Op die dag werden de statuten op het provinciehuis in Assen ondertekend. Vóór de hierboven genoemde datum had je in Drenthe de uitgeverij ‘Het Drentse Boek’, de streektaalorganisatie ‘Drentse Taol’ en stichting ‘Oeze Volk’, die het gelijknamige tijdschrift uitgaf. Deze drie organisaties zijn opgegaan in ‘Stichting Huus van de Taol’. De uitgeverij ‘Het Drentse Boek’ is als stichting blijven bestaan en is nu een onderdeel van het Huus van de Taol. Beide stichtingen vormen een fiscale eenheid en hebben hetzelfde bestuur.

Beroepsmatig heeft het Huus van de Taol ongeveer 4,7 fte’s. Daarnaast zijn er ongeveer 180 vrijwilligers actief voor het Huus van de Taal (docenten voor de cursussen, leden werkgroep Drentstalige kerkdiensten, werkgroep manuscripten, streektaalambassadeurs en streektaalvrijwilligers, redacties van tijdschriften e.d.).
Voor een belangrijk deel is het Huus van de Taol afhankelijk van provinciale subsidie. De inkomsten worden aangevuld door middel van verkoop van boeken, cadeauartikelen, projecten e.d.

Huus van de Taol staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI.) Dit betekent dat Huus van de Taol geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Huus van de Taol in veel gevallen voor de gever aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels.)

Wij zijn bij de belastingdienst bekend onder code RSIN 810575255 (fiscale eenheid met stichting Het Drentse Boek).

Jaarverslagen Werkplannen Jaarrekeningen ANBI Publicatieplicht

 

 

 

Groepsfoto Huus van de Taol Het Drentse Boek