Agenda

Er is altijd wel iets te beleven met de Drentse taal

Filter op:

Filter de activiteiten op categorie of datum

Categorie
Datum

24mar

Categorie: Taol

Streektaolstried Midden-Drenthe

Op vrijdag 24 meert kunt inwoners van de gemiente Midden-Drenthe in Het Kompas metdoen an de Streektaolstried. In dizze pubquiz kriej niet allent vraogen over het Drents, maor ok over verrassende zaken die van doen hebt met Drenthe. De Streektaolstried telt acht rondes met elke keer acht vraogen.

Elkenien kan metandoen!  Aj een team hebt van min. 4 en max. 5 personen, kuj je anmelden. Vanzölf kuj ok metdoen met een ofvaardiging van een verieniging, zoas de sportverieniging, de Vrouwen van Nu, een historische verieniging of net geliek wat veur club.

Locatie: Het Kompas op De Smilde
Anvang: 20.00 uur (inloop vanof 19.30 uur)

Anmelden kan veur maondag 19 meert bij Geert Woldman: gwoldman@xs4all.nl.

24mar

Categorie: Op de plaanken

Locatie: Koekange

Huize Welgelegen

Route

Gaat niet door!! Streektaolaovend Koekange

Let op: gaat niet door omdat er te weinig aanmeldingen zijn.

Op vrijdagavond 24 maart organiseert Huize Welgelegen Koekange in samenwerking met het Huus van de Taol en met Ria Westerhuis een Streektaolaovend. Met: Tonko Ufkes (verhalen in het Westerkwartiers), Suze Sanders (poëzie in het Drents) en Geert Jan Brader (liedjes in het Drents en Gronings). De presentatie is in handen van Ria Westerhuis. Zij zal zelf ook nog enkele gedichten voordragen. Rob Zandgrond verzorgt de techniek.

 

 

24mar

Categorie: Taol

Locatie: Zeijen

Café Hingstman

Route

Streektaolstried Zeijen

Op vrijdag 24 meert is het weer tied veur de Streektaolstried in Zeijen! Inwoners van de gemiente Tynaorl kunt de stried weer met mekaar angaon in dizze pubquiz in ’t Drents.

In de Streektaolstried wordt vraogen steld over de Drentse taol, maor ok over meziek, cultuur, geschiedenis en actuele zaken. De quiz telt acht rondes met elke keer acht vraogen in verschillende categorieën.

Elkenien kan metandoen! Aj een team hebt van min. 4 en max. 5 personen, kuj je anmelden. Vanzölf kuj ok metdoen met een ofvaardiging van een verieniging, zoas de sportverieniging, de Vrouwen van Nu, een historische verieniging of net geliek wat veur verieniging.

Locatie: Café Hingstman in Zeijen
Anvang: 20.00 uur

Anmelden kan veur maondag 19 meert bij Alie Homan:
hahoman@hotmail.com/ 0592-542608 / 06-23304774

Der kunt 25 teams metdoen en vol = vol.

 

 

25mar

Categorie: Taol

Symposium – Welke toekomst hef de streektaol?

Stichting Taalpodium Emmen (STEM) organiseert op 25 meert een symposium met as centrale vraog welke toekomst de streektaol hef.

Burgemister Eric van Oosterhout zal as veurzitter optreden en drie deskundigen laot heur locht schienen over hoe de streektaol der nou veur stiet en waw wieder nog verwachten kunt.

Inloop is vanof 10.00 uur. Het programma duurt tot 13.15 uur. Deskundigen die an het woord komt bint: Arjen Versloot (hoogleraar Germaanse taalkunde en interim-hoogleraar Friese taal en cultuur), Mirjam Günther-van der Meij (associate lector meertaoligheid bij NHL Stenden) en Renate Snoeijing (directeur Huus van de Taol).

Zangeres Martijje zörgt veur de muzikale intermezzo’s.

25mar

Categorie: Op de plaanken

Locatie: Kampen

Café 't Kroegje

Route

Margaretha Kleine in Kampen

Op zaoterdag 25 meert kuj vanof 21.30 uur lustern naor de prachtige liedties van singer-songwriter Margaretha Kleine.