Hersenen groter door een taal te leren

Zweeds onderzoek wijst erop dat het leren van een taal ervoor zorgt dat ons brein groeit. Maar liefst twee delen van het brein groeien wanneer studenten zich inzetten om een nieuwe taal machtig te worden.

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze de hersenen van twee groepen mensen bestudeerden. De ene groep bestond uit jonge studenten die een hele intensieve talenstudie volgden. De proefpersonen leerden in een hoog tempo, zodat ze na dertien maanden Russisch, Arabisch of Dari (een soort Perzisch) – talen die ze daarvoor totaal onbekend waren – vloeiend konden spreken. Een tweede groep bestond uit studenten die cognitieve wetenschappen of medicijnen studeerden. Deze studenten studeerden minstens net zo hard, alleen richtten ze zich niet op talen.

Hersenscan
De onderzoekers scanden de hersenen van alle proefpersonen voordat ze aan hun studie begonnen en toen zij eenmaal drie maanden bezig waren. De structuur van de hersenen van de studenten die medicijnen of cognitieve wetenschappen studeerden, veranderde niet. Maar de structuur van de hersenen van proefpersonen die talen bestudeerden, wel. Hele specifieke delen van het brein bleken groter te worden. Het ging om de hippocampus (betrokken bij onder meer het leren van nieuwe dingen) en drie gebieden in de hersenschors.

Verschillen
Tussen de studenten die talen leerden, waren overigens wel verschillen. Bij studenten die betere taalvaardigheden hadden, bleken de hippocampus en de gebieden in de hersenschors sterker te groeien. Studenten die veel moeite moesten doen om een taal machtig te worden, vertoonden weer meer groei in het deel van de hersenschors dat betrokken is bij motorische vaardigheden. Er is dus een verband tussen de delen van het brein waarin de veranderingen plaatsvinden en hoe gemakkelijk iemand het vindt om een taal te leren, zo concluderen de onderzoekers in het blad NeuroImage.

Hoewel het onderzoek maar een korte periode (drie maanden) in beslag nam, durft onderzoeker Johan Mårtensson wel voorzichtig te stellen dat het leren van een taal ons brein helpt om in vorm te blijven. Eerder onderzoek wees namelijk al uit dat mensen die twee of meer talen machtig zijn pas veel later met Alzheimer te maken krijgen. “Natuurlijk kunnen we drie maanden intensief een taal bestuderen niet vergelijken met een leven lang tweetalig zijn, maar toch is er veel (bewijs, red.) dat suggereert dat het leren van een taal een goede manier is om het brein in vorm te houden.”

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen