Streektalen vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op maandag 31 oktober was ze voor een werkbezoek in Drenthe en mochten wij haar vertellen over wat we doen en hoe we dat doen.

Arja en Renate gaven Hanke Bruins Slot een broescursus Drents. Streektaolambassadeur Ronald Buld vertelde de minister waarom hij het zo belangrijk vindt om het Drents uit te dragen. En columnist Jessica Bonnema legde uit waarom ze in het Drents schrijft én ze droeg een aantal gedichten voor.

(Foto’s: Ministerie van BZK)