Nieuws uit de onderzoekwereld: Martijn Bartelds heeft voor zijn promotie een nieuwe methode ontwikkeld om (streek)taalvariatie te bestuderen.

Deze nieuwe methode is bedoeld om taalvariatie te bestuderen en te modelleren aan de hand van de uitspraken van mensen. Bartelds’ proefschrift draagt bij aan een beter begrip van neurale netwerken ten aanzien van het beschrijven en modelleren van taalvariatie en laat strategieën zien waarmee spraaktechnologie voor verschillende taalvarianten ontwikkeld kan worden. De ontwikkelde spraaktechnologiesystemen hebben een directe invloed op de sprekers van deze talen en taalvarianten en kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het maken van lesmaterialen om zo het uitsterven van talen tegen te gaan.

Wil je meer weten over zijn proefschrift? Volg dan deze link.