Strategisch Beleidsplan 2023-2026

Het bestaande Strategisch Plan gaat over de periode 2017-2020, zodat het logisch geweest zou zijn wanneer het nieuwe plan in 2020 een start gekend had. Daar was ook alles voor voorbereid, totdat de pandemie roet in het eten gooide. Pas eind 2022 kon de volgende stap gezet worden en dat heeft uiteindelijk geleid tot dit Strategisch Plan 2023-2026.

Er zijn veel mensen die een bijdrage geleverd hebben aan dit plan: medewerkers, bestuur, vrijwilligers en een behoorlijk aantal stakeholders bestaande uit mensen uit verschillende branches (onderwijs, bedrijfsleven, cultuur, overheid) met affiniteit met de Drentse taal. Een bredere kijk op ‘de zaak’ is niet denkbaar, wat een grote bijdrage levert aan de waarde van dit strategisch plan. Een plan dat dienst doet als kader (‘ons speelveld’) en als koers voor de komende jaren. Daarmee is het bepalend voor de activiteiten die we de komende drie jaren uit gaan voeren. Met als uiteindelijke doel het waarmaken van onze missie en visie.