Promotie

Met het Huus van de Taol willen we de onschatbare waarde van de Drentse cultuur- en gebruikstaal, als onderdeel van het Nedersaksisch, bewaken en promoten.

Wij willen een organisatie zijn die middenin de samenleving staat en wij zorgen ervoor dat het Drents (als onderdeel van het Nedersaksisch) een taal is waar de gebruikers trots op zijn en die niet-gebruikers waarderen.

De promotie van het Drents gebeurt op vele manieren. Hieronder kun je meer informatie vinden over hoe wij die promotie doen.

Dwars deur 't Drents Huusvriend worden Jonge Honden Netwark Lezingen Vrijwilliger worden

Zakelijke huusvrienden

Podcast 'Praot Drents met mij' Streektaalambassadeurs