In de gemeente Hoogeveen is Diana Huizing-Bekelaar de streektaalambassadeur van het Huus van de Taol. Zij wordt hierbij geholpen door een groep streektaalvrijwilligers uit de gemeente.