75 jaar Bond van Koren in Drenthe H. de Vries aan T.A. Dening